Korona: Informasjon om fysiske stevner i 2020/2021

Publisert 16.10.2020

Norges Kampsportforbund ser med bekymring på utviklingen av smittespredning denne høsten, og har derfor besluttet å avlyse/utsette alle stevner ut året.  – Vi vet at alle våre klubber ønsker å gjenoppta stevnevirksomheten, og har derfor nå også besluttet å utsette fristen for å søke om å arrangere fysiske stevner i 2021 til 1. desember, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund har stor forståelse for ønsket om å konkurrere. Forbundet ønsker samtidig å bidra i dugnadsarbeidet for å begrense smitte. Dette ønsket ligger til grunn for forbundets arbeid i forbindelse med gjenåpning av kontakttrening for voksne, samt risikovurderinger av gjennomføring av fysiske stevner.

Oppfordrer til e-stevner

Den samlede situasjonen og økningen i smitte i deler av landet denne høsten tilsier at det mest forsvarlige er å gjennomføre konkurranser som e-stevner, oppfordrer Henriksen.

– Forbundet har denne sommeren arrangert e-stevner for både karate og taekwondo, med god erfaring. Administrasjonen ønsker derfor å bistå klubbene og seksjonsstyrene i arbeidet med å arrangere gode e-stevner. Mer informasjon om dette finner dere på vår informasjonsside om e-stevner.

I desember vil det foretas en ny vurdering med tanke på gjennomføring av fysiske stevner de første månedene av 2021.

Samarbeider om tiltak

Eventuelle unntak fra forbundets tilråding om å gjennomføre konkurranser som e-stevner denne høsten kan gis fra seksjonsstyrene, som fortløpende vil vurdere smittesituasjonen landet over, da med tanke på gjennomføringen av mindre, lokale konkurranser.

Forbundsadministrasjonen vil også samarbeide tett med seksjonsstyrene om nødvendige tiltak og smittevernutstyr i de tilfeller hvor det besluttes å gjennomføre fysiske konkurranser.

Utsatt frist for å søke om å arrangere fysiske stevner i 2021

Kampsportforbundet ser allerede frem mot 2021, og oppfordrer klubber til å vurdere muligheten for å stille som stevnearrangør i 2021. Stevneutlysning og søknadsprosessen rundt dette er nå koordinert og samkjørt på tvers av alle idrettene, og samme prosedyre rundt behandling av søknader og tildeling av stevner skal følges av alle.

Fristen for å søke om å arrangere fysiske stevner i 2021 er nå utsatt til 1. desember.

– Om din klubb er interessert vil dere finne nødvendig informasjon om hvordan man søker om arrangement, samt søknadsskjema, her, understreker Henriksen.