Arrangementssøknad 2020

Alle idretter i Norges Kampsportforbund skal fra og med 2020 benytte samme søknadsskjema ifm. arrangementssøknader. Det vil være lik søknadsfrist for alle arrangementer i 2020. Dette er for å lettere kunne koordinere bistand fra administrasjonen og utlån av utstyr.

Søknadsfrist for arrangementer i 2020 er 1. september 2019! (WT Taekwondo har utsatt søknadsfrist til 1. desember!)

Arrangementssøknad 2020

  • Eks. NM, NC-1, Østlandscup 2
  • Opplysninger om ev. tidligere arrangementer og rutiner
    Kjenner dere til NKFs gjeldende regelverk og retningslinjer for arrangement? Herunder NKFs Arrangørmanual og NKFs Fellesbestemmelser, samt NKFs NM-reglement om dere søker om NM. Legg spesielt merke til Arrangørmanualens pkt. 1.4. og 1.5. om økonomi.