korona

Forbund
Retningslinjer for kampsport-trening i korona-perioden - thumbnail

Retningslinjer for kampsport-trening i korona-perioden

Norges Idrettsforbund offentliggjorde 2. april generelle retningslinjer for organisert idrettsaktivitet, som skal etterfølges for å forhindre spredning i [...]
Forbund
Etablerer Korona-fond til støtte for lag og foreninger - thumbnail

Etablerer Korona-fond til støtte for lag og foreninger

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona-fond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på [...]
Forbund
NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset - thumbnail

NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene [...]
Forbund
Informasjon om toppidrettssatsingen i Norges Kampsportforbund - thumbnail

Informasjon om toppidrettssatsingen i Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund har de siste årene jobbet målrettet for å kvalifisere utøvere til OL i Tokyo senere i år. Som et resultat av koronautbruddet er [...]
Forbund
Støtte til regionale utviklingsprogram kansellert inntil videre - thumbnail

Støtte til regionale utviklingsprogram kansellert inntil videre

På Forbundsstyremøtet 6.-7. desember 2019 vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale utviklingsprogram. På [...]
Forbund
Forbundstinget utsettes - thumbnail

Forbundstinget utsettes

NIF har nylig gitt alle organisasjonsledd utvidet frist for å avholde årsmøter og ting grunnet koronaviruset. Gitt den uforutsigbare situasjonen anbefaler [...]
Forbund
Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes ytterligere - thumbnail

Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes ytterligere

Norges Kampsportforbund har valgt å utsette utsendelser av fakturaen for årskontingent til klubbene ytterligere. Betaling av årskontingenten var planlagt [...]
Forbund
Alle stevner ut april avlyses/utsettes - thumbnail

Alle stevner ut april avlyses/utsettes

Norges Kampsportforbund følger situasjonen rundt koronautbruddet nøye. På bakgrunn av situasjonen er det nå bestemt at også alle stevner i april [...]
Forbund
Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes - thumbnail

Utsendelse av faktura for årskontingent utsettes

Norges Kampsportforbund har valgt å utsette utsendelser av fakturaen for årskontingent til klubbene. Betaling av årskontingenten var planlagt utsendt innen [...]