Plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten

Publisert 12.08.2020
Redigert 17.08.2020

Norges Kampsportforbund har bidratt til NIFs forslag til plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten. NIF ble invitert til å komme med innspill på et møte 10. august med kulturminister Abid Raja, helseminister Bent Høie og representanter fra helsemyndighetene – et møte hvor også Norges Kampsportforbund deltok. Forslaget fra NIF er nå overlevert myndighetene.

I møtet 10. august fikk Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen. Regjeringen og helsemyndighetene ga i møtet uttrykk for viktigheten av å ikke åpne med for store utøvervolum av gangen. – Dette har Norges idrettsforbund forståelse og respekt for, melder NIF på sine nettsider.

Det understrekes at forslaget som nå er oversendt myndighetene dreier seg om trening, ikke arrangement. Når det gjelder arrangementer har Norges Kampsportforbund vedtatt å utsette/avlyse alle arrangementer ut oktober.

Gjenåpnes i faser

I NIFs forslag legges det opp til utrulling i 3-5 faser, med flere faser for de idrettene med flest utøvere. Norges idrettsforbund understreker at i planen ønsker å ta hensyn til mangfoldet i den organiserte idretten, samt prioritere unge voksne og parautøvere. Særforbundene selv har allikevel definert hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Som det fremgår av dokumentet som i går kveld ble oversendt myndighetene, har Norges Kampsportforbund foreslått at Fase 1 vil bestå av gjenåpning for utøvere av begge kjønn i aldersgruppen 20-25 år.

Vil informere fortløpende om datoer

Når det gjelder dato for innledning av Fase 1 understrekes det at denne ikke er fastslått. Smittetilstanden er usikker, og myndighetene har derfor signalisert at man ikke kan forvente oppmykninger før tidligst 1. september.

– Norges Kampsportforbund vil informere så snart datoer for de forskjellige fasene bekreftes. Vi er glade for å ha kunnet komme med innspill til gjenåpningen av breddeidretten, og ser frem til myndighetenes tilbakemelding på NIFs samlede forslag, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Forutsetter gode smittevernsprotokoller

NIF understreker at det overliggende kriteriet for gjenåpning av voksenidretten er gjennomarbeidede smittevernsprotokoller.

Norges Kampsportforbund understreker i denne forbindelse at gjeldende veileder skal følges frem til fase 1 bekreftes innledet.

– Alle klubber i Norges Kampsportforbund bør sette seg inn i, og etterfølge, gjeldende smittevernsveiledere til enhver tid. Dette er viktig for å sikre helse og sikkerhet, og bidrar til å gjøre videre åpning av breddeidretten forsvarlig, påpeker Søvik.

Emne: