E-stevner

Korona-pandemien gjorde at idrettene måtte må tenke nytt med tanke på oppfølging og utvikling av utøvere, trenere, dommere, stevnearrangører og klubber. Digitalisering av konkurranser ble dermed en viktig del av utviklingen innen idretten, der kampsportene var tidlig ute med å tilby digitale løsninger.

Online-konkurranser vil selv om man nå har et normalt tilbud med fysiske stevner kunne bidra til økt aktivitet, som for eksempel ferier og høytider, og på den måten bli et positivt tilskudd til idrettenes helhetlige konkurransetilbud.

På bakgrunn av ovennevnte introduserte Norges Kampsportforbund i 2020 onlinestevner, heretter kalt e-stevner. E-stevner forvandler måten å konkurrere på, og kan avvikles enklere og mer kostnadseffektivt enn fysiske stevner.

Deltagere melder seg på fra hvor som helst i verden og slipper dyre reise- og overnattingskostnader. Kampsportforbundet prioriterte tidlig å opprette et tilbud innen e-stevner, da vi i andre nasjoner så at kommersielle aktører tok eierskap til nettbaserte stevner, noe som gjorde at de respektive idrettene gikk glipp av mulighetene som ligger i disse.

Praktisk gjennomføring

E-stevner gjennomføres ved at utøver sender inn en video av gjennomført teknisk oppvisning (kata/mønster/poomsae/tul/taolu), som vurderes av dommere i henhold til gjeldende regelverk. Konkurransen gjennomføres dermed ikke live. Utøvere konkurrerer mot hverandre i tråd med oppsatt trekning, på samme måte som i en fysisk konkurranse.

Utfyllende introduksjon og informasjon om e-stevner fra 2020 finnes i dokumentet nederst på siden.

Relaterte linker

Informasjon om e-stevner i Norges Kampsportforbund