E-stevner

Korona-pandemien har gjort at idretten må tenke nytt med tanke på oppfølging og utvikling av utøvere, coacher, dommere, stevnearrangører og klubber. Digitalisering av konkurranser er en irreversibel del av utviklingen innen idretten.

Norges Kampsportforbund håper selvfølgelig å komme tilbake normal drift så snart som mulig, og slik kunne arrangere konkurranser på den måten vi er vant til. Online-konkurranser vil allikevel kunne bidra til økt aktivitet i perioder hvor dette gjennomføres fysiske stevner, som for eksempel ferier og høytider, og på den måten bli et positivt tilskudd til forbundets tilbud også når korona-restriksjonene oppheves.

På bakgrunn av ovennevnte er det ønskelig at Norges Kampsportforbund introduserer onlinestevner, heretter kalt e-stevner. E-stevner forvandler måten å konkurrere på, og kan avvikles enklere og mer kostnadseffektivt enn fysiske stevner.

Deltagere melder seg på fra hvor som helst i verden, uten å måtte hensynta reise- og overnattingskostnader. Da mange kommersielle leverandører innen idrett og trening også nå er tvunget til å se på alternative løsninger for å generere aktivitet og inntekt, anses det som viktig at forbundet lanserer e-stevner som et tilbud til medlemmer innen relativt kort tid. Om dette ikke gjøres er risikoen at kommersielle aktører tar eierskap til nettbaserte stevner, og at Norges Kampsportforbund går glipp av mulighetene som ligger i disse.

Praktisk gjennomføring

E-stevner gjennomføres ved at utøver sender inn en video av gjennomført kata/mønster, som vurderes av dommere i henhold til gjeldende regelverk. Konkurransen gjennomføres dermed ikke live. Utøvere konkurrerer mot hverandre i tråd med oppsatt trekning/draw sheet, på samme måte som i en fysisk konkurranse.

Utøvere som går videre til neste runde informeres om dette per epost, og har deretter 24 timer på seg til å filme neste kata. Alle videoer publiseres fortløpende, og skal være tilgjengelig til hele konkurransen avsluttes. På denne måten kan publikum følge konkurransene på nett, og diskutere/dele videoene i sosiale medier.

Utfyllende informasjon om e-stevner finnes i dokumentet nederst på siden. Om din klubb ønsker ytterligere informasjon om e-stevner kan administrasjonens arrangementsavdeling kontaktes.

Relaterte linker

Informasjon om e-stevner i Norges Kampsportforbund