Bli med på trenerkurs!

Publisert 14.09.2020
Redigert 17.09.2020

Norges Kampsportforbund oppfordrer klubber til å prioritere kompetansehevende tiltak i den krevende korona-perioden. Blant annet kan klubbene benytte høsten til å oppfylle forbundets tingvedtatte krav om trenerutdanning.

Denne høsten vil det blant annet avholdes fysiske trenerkurs i Oslo, Sveio og Bergen. I tillegg planlegges det online-kurs – her vil del 1 avholdes 9.-11. oktober og del 2 fra 16.-18. oktober. Online-kursene vil legges inn i kurskalenderen i løpet av kort tid.

Alt av praktisk informasjon, samt påmelding, finner du i vår kurskalender.

Krav om trenerlisens

Det er tidligere vedtatt krav om at én person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge. Kravet for å oppfylle/få tildelt trenerlisens er gjennomført og godkjent trener 1- eller 2-utdanning etter 2007. 

Kravet skulle opprinnelig tre i kraft 1. januar 2020, men forbundsstyret utsatte på sitt møte i desember kravet til 1. januar 2022.

Mulighet for å bestille kurs

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte kursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende bestilling av kurs, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no

On kursene:

Om Trener 1:

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom. Forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen står sentralt.

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og prestasjonsmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Om trener 2:

I Del 1 belyses trenerrollen, treningslære og -planlegging, vekst og modning og skadebehandling og -forebygging på en grunnleggende men spesifikk måte. Del 2 går litt dypere og mer generelt inn i temaene.

Mellom del 1 og del 2 er det også noen e-læringsmoduler og en praksisperiode til slutt som skal gjennomføres (forklaringen skjer under del 1-kurset).