Er dere vår neste arrangørklubb?

Publisert 31.08.2021

Norges Kampsportforbund ønsker å starte forberedelsene til å arrangere fysiske stevner når dette tillates igjen, og søker derfor arrangørklubber. Er deres klubb vår neste stevnearrangør? Meld din interesse for å være stevnearrangør og bli med på vårt arrangør-webinar!

Kampsportforbundet har gjennom målrettet arbeid utviklet en god, og utprøvd, modell for våre arrangørklubber. Sammen med ressurspersoner innen de ulike idrettene har vi laget en tilpasset arrangørmanual som vil gi et godt rammeverk for et vellykket stevne.

Arrangementsmodellen gir både erfarne og nye arrangørklubber mulighet til å få en god oversikt over hvilke enkle grep som kan gjøres for å arrangere et vellykket kampsportstevne innen alle våre grener. Vi hjelper klubbene med å styrke frivilligheten og kompetansen i medlemsklubbene, slik at de selv kan stå på egne ben og være godt rustet til å ha fullt ansvar for arrangementet. Målet er at klubbene innenfor gitte rammer i vår nye modell får stor frihet til å arrangere sitt drømmestevne!

Webinar for arrangørklubber

Klubber som ønsker å arrangere kampsport-stevner vil bli tilbudt kursing av arrangementsavdelingen i kampsportforbundet, samt blir fulgt opp av ressurspersoner innen den enkelte idrett. Her går man gjennom arrangørmanualen og får tips om hva vi erfaringsmessig ser at har fungert under tidligere arrangement.

Alle som melder sin interesse for å være arrangørklubber får invitasjon til våre arrangør-webinar.

Fast rammeverk, men grenbestemt innhold

For å gi dere som klubb best mulig forutsetninger for å lykkes har vi utviklet vår nye arrangementsmodell, den vil hjelpe dere med stevnearrangement fra A-Å. Den nye arrangementsmodellen finner dere her: Arrangørmanual

Arrangørmanualen vil fungere som en ressurs og et oppslagsverk, for å hjelpe klubbene med å lage gode arrangement. Vi ønsker å legge til rette for å gi klubbene mer ansvar, og mulighet for økonomisk overskudd, i tillegg til tilskudd fra kampsportforbundet.

Kampsportforbundets administrasjon og seksjonene vil tilrettelegge for gode arrangement og understøtte frivilligheten. Målet er sportslig og økonomisk verdiskapning for klubbene, samt at arrangørklubb får et styrket samhold i klubben og økt arrangementskompetanse.

Det er viktig med gode og faste rammer rundt ethvert kampsportarrangement – forskjellene i et arrangement skal være idretten som utøves, mens vi etterstreber å i stor grad ha like rammer for arrangørene.

Et godt planlagt og vel gjennomført arrangement vil også gi muligheter for god økonomisk gevinst for arrangørklubben.

Standardisert søknadsprosess

Arrangementssjef i Norges Kampsportforbund, Vegard Henriksen, kan fortelle at forbundet prioriterer stevneutvikling og at det i tillegg til ny arrangementsmodell også har blitt laget standardiserte rutiner for arrangementsutlysning. Stevneutlysninger og søknadsprosessen for arrangørklubbene er nå koordinert og samkjørt på tvers av alle idrettene, og samme prosedyre rundt behandling av søknader og tildeling av stevner skal følges av alle, forteller Henriksen.

I forbindelse med det økte fokuset på stevneutvikling har det blitt utarbeidet en utviklingsplan, denne finner man her: Utviklingsplan for arrangementer

 

Ønsker dere å arrangere stevne og bli med på arrangør-webinar? Søk gjennom arrangementssøknaden

Vi minner om at alle stevnearrangører skal være sertifisert Rent Idrettslag av Antidoping Norge.