Kampsport 2.0

Kampsport 2.0 er en reorganiseringsprosess der forbundets tillitsvalgte og administrasjon sammen jobber for å komme frem til best mulige løsninger for forbundets drift.

– Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund er opptatt av å imøtekomme behovene i alle ledd av organisasjonen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i flere organisasjonsledd, ser forbundsstyret nå et behov for en prosess hvor administrasjonens støttefunksjoner evalueres.

Sitat daværende forbundspresident Tore Bigseth (nåværende visepresident), april 2022.

Siste saker om Kampsport 2.0

 

Arbeidsgrupper

Det er nedsatt en rekke arbeidsgrupper med fagfelt innen flere deler av forbundets drift. Se oversikt over disse under: