Kampsport 2.0 statusoppdatering desember 2023

Publisert 03.01.2024

Arbeidsutvalget (AU) i Kampsport 2.0 ønsker herved å gi alle en kort oppdatering i prosessen. 

Re-organiseringen av forbundet er som tidligere nevnt godt i gang (se alle nyhetssaker om prosjektet her: Kampsport 2.0 – Norges Kampsportforbund) Arbeidsgruppene har nylig overlevert deres innspill til AU som i desember og januar skal gå igjennom alle forslag og ferdigstille nærmere forslag mot styringsgruppen. 

Noen forslag til forbedring blir iverksatt løpende  av administrasjonen – eksempelvis ordning for generiske e-post adresser til alle seksjonsledere som vil gi bedre overføring av historikken gjennom flere tingperioder ved endring av seksjonsleder,  – og da med et billigere program/system kontra dagens kostnadstunge e-post løsning fra NIF. Eksempel på epostadresser: jj(a)kampsportforbundet.no, president(a)kampsportorbundet osv. Hver idrett med konkurranseregelverk har også fått en egen landingsside på kampsport.no, der alt av regelverk, styre og nyheter er samlet på ett sted for hver gren. 

Økonomisk controller: en tillitsvalgt for hver seksjon  får tildelt rollen som økonomisk controller – dette er et forslag som nå også gjennomføres. 

Andre forslag går på endring av organisasjonsnormene og her vil det utformes høringsforslag som skal sendes ut til klubbene i forkant av Tinget 2024, før endelig forslag til vedtak fremmes på Tinget. 

 

Alle innspill skal samtidig vurderes opp mot økonomiske konsekvenser, og med et allerede forespeilet tøft 2024, er det en krevende jobb som ligger foran AU og styringsgruppen.  

 

Prosjektet er fremdeles en pågående prosess og AU ønsker fremdeles innspill, så om du sitter og brenner inne med noe virkelig bra, så send en e-post til AU-leder, Maria Erenskjold på: erenskjold.tkd(a)gmail.com