Hvordan vil du at vårt forbund skal være for våre klubber?

Publisert 09.06.2023
Redigert 16.08.2023

Prosessen med re-organisering av forbundet kalt “Kampsport 2.0” er godt i gang. Det er nedsatt arbeidsgrupper på tvers av hele organisasjonen som jobber med ulike tema.

Det er helt fantastisk at vi har mange ressurspersoner med i arbeidsgruppene. Vi trenger flere. Våre ressurspersoner besitter utrolig mye historikk og erfaringer, både på godt og vondt. For å sikre fremdrift har vi følgende kjøreregler:

1. Løsningsfokus: Bruk din historikk og erfaring strukturert og trekk frem det positive man ønsker å ta med i Kampsport 2.0.

2. Lag aksjonspunkter, utpek ansvarlige for oppgavene og sett tidsfrister

3. Ta med ditt treningsmiljø inn i arbeidet og beslutninger

Du har nå en gylden mulighet til å være med og forme fremtidens Kampsportforbund. Vi trenger positive og handlingskraftige ildsjeler.

Hvis du har lyst og kapasitet til å bidra – ta kontakt med gruppeledere eller med en du kjenner i arbeidsgruppen om du er mer komfortabel med det.

Vi har i dag følgende arbeidsgrupper:


Håper å høre fra deg!

Følg med i slutten av juni på kampsport.no der det vil komme en artikkel med oppdatering fra arbeidsgruppene.