Kampsport 2.0 statusoppdatering februar 2024

Publisert 13.02.2024

Idrettslagene i NKF oppfordres til å sette opp et styremøte i perioden 11. mars-12. april, for å behandle idrettslagets høringssvar til kampsport 2.0. 

Arbeidsutvalget (AU) i Kampsport 2.0 ønsker med dette å gi alle en kort oppdatering i prosessen, samt komme med en oppfordring til klubbstyrene. 

Fase 2 i Kampsport 2.0 prosessen som startet i desember (les mer her!) er gjennomført, og AU overleverte i januar alle dokumenter for videre bearbeiding til prosjektets Styringsgruppe (SG). 

Kampsport 2.0 prosessen er for-, og av medlemmene og kommunikasjon ut til klubbene med tilhørende tilbakemeldinger er viktig. Derfor ønsker AU at alle medlemsklubbene skal få mulighet for å se over høringsforslagene i god tid før Forbundstinget i juni og komme med tilbakemeldinger på disse. Høringsdokumentene legges ut søndag 10. mars, og svarfrist  er allerede fredag 12. april. Det er forståelse for dette fremstår som kort tid i all den tid påsken omfattes av høringsperioden, og flere klubber har kanskje nye styrer som skal ta over for avtroppende styrer. Av den grunn ber arbeidsutvalget om at dere som medlemsklubber allerede NÅ både planlegger og berammer styremøter i den nevnte perioden, slik at styrene allerede nå sikrer seg tilstrekkelig tid til å gå igjennom dokumentene og avgi høringssvar. 

For arbeidsutvalget, styringsgruppen og forbundsstyret er det minst like viktig å få høre fra medlemsklubbene om hva de er enige i, som hva man er uenige i og som ønskes endret. Alle endringsforslag vil bli behandlet og reflektert i tingdokumentene. Det vil også alle svar der medlemsklubbene sier seg enige i de tiltak som Kampsport 2.0-prosjektet foreslår.  

Etter 12. april vil AU igjen møtes og gå igjennom høringssvarene og utarbeide endelige forslag til Forbundstinget. Det vil naturligvis – som alltid – være mulig å komme med endringsforslag på Tinget, men gjennom denne prosessen håper AU at medlemmene allerede nå aktivt setter seg inn i ev. endringer man ønsker få med, så vi får tingdokumentene så nære ‘ferdig’ som mulig. 

Er det et særlig område eller spørsmål rundt Kampsport 2.0 du lurer på, så gjerne kontakt AU-leder, Maria Erenskjold på: erenskjold.tkd(a)gmail.com