Forslag på kandidater til styret i karate-seksjonen

Publisert 27.01.2020
Redigert 05.03.2020

Forbundstinget er berammet til 6.-7. juni 2020. Karate-seksjonens valgkomité, bestående av Svanhild Sunde, Bo Vidar Larsen, Vidar Mjånes og Gunn Hauge Voster, ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen karate.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Her finner du oversikt over dagens styre.

Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Nominer dine kandidater snarest

Hvis du kjenner noen som bør være med på å styre dette arbeidet, ber vi deg sende inn forslag på kandidater til valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til valg2020karate@kampsport.no, eller via nedenstående skjema.

Kandidaten må være over 15 år og tilsluttet medlemsklubb. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse. Valgkomiteen følger opp kandidaten direkte. 

Forslag på styrekandidater

Forslag på kandidater til seksjonsstyrer og forbundsstyret

  • Vennligst oppgi ditt navn
  • Vennligst oppgi din epost-adresse
  • Vennligst velg hvilket organ du ønsker å nominere kandidat til.
  • Vennligst oppgi fullt navn på din foreslåtte kandidat.