Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Data om de tillitsvalgte hentes fra SportsAdmin levert av Norges idrettsforbund.

 

Styre:

Valgkomité:

Dommerkomité: 

Teknisk komité:

 

Fullkontakt grenkomité:

Shotokan grenkomité:

 

Karate grenkomité: