Tillitsvalgte

Styre, komitéer og utvalg

Data om de tillitsvalgte hentes fra SportsAdmin levert av Norges idrettsforbund.

 

Styre:

Valgkomité:

Dommerkomité:

Vi presiserer at om dommerkomiteen skal kontaktes skal dette gjøres via epost til dkkarate@outlook.com.

Teknisk komité:

Fullkontakt komité: