Brev fra karateseksjonen

Publisert 15.11.2018
Redigert 07.01.2019

Seksjonsstyret i karate oppsummerer den første tiden som styre, og legger planer for tiden fremover. 

OSU,GODT NYTT ÅR!

Her kommer en kort oppsummering fra hva vi i styret har prøvd å prioritere i den lille fritiden vi har til overs.

26. oktober ble det avholdt ledermøte for stilartsledere, med representanter fra administrasjonen, forbundsstyret, og seksjonene. I karategruppen fikk vi gode diskusjoner rundt langtidsplanen og hva man føler “brenner” mest. Nemlig:

Kommunikasjon!

Gjennom kommunikasjon vil man kunne få flere med seg til å drive frem positiv utvikling innen de andre områdene i langtidsplanen. I tillegg er det informasjon man ønsker for å drive en klubb og stilart.

Et viktig ledd som ble nevnt var nyhetsbrevet. Det er ikke alle som per i dag mottar det, og det er heller ikke alle artikler som oppleves relevante. Målgruppen er alle NKFs medlemmer som trener karate, og disse kan igjen deles inn i eksempelvis utøvere, konkurranse, instruktør/leder, WKF, FK og SI/JKA. Det fordrer at vi får innspill fra dere. Hvis man ikke ønsker å bruke mye tid på en artikkel før man vet om den er aktuell, så send gjerne først en kort oppsummering om hva det er. Dette kan sendes inn via post@kampsport.no.

Nå flere lesere. I nytt medlemssystem håper vi at man kan ha default å motta nyhetsbrevet, og at man kan velge bort hvis man ikke ønsker dette.

Styrearbeid / Strategiplan / Langtidsplanen

For fremdriften sin del, og fordi det begrenser seg hva vi klarer å få til i fritiden vår, så har vi fordelt oppgaver mellom oss i styret. Vi er dønn avhengige av hjelp fra dere for å i det hele tatt nå delmål og de langsiktige mål.

AU >> Leder og nestleder, dvs. Jannikke og Arild gjør forarbeidet til styremøtene, godt assistert av Daniel Sønstevold fra administrasjonen.

Kontakt komiteer >>
-WKF DK: Torbjørn
-Fullkontakt (FK): Torbjørn (Line)
-Shobu Ippon (SI): Arild
-Teknisk: Espen
-Valgkomité: AU

Økonomi: Kate Gry / Jannikke  / Arild

Langtidsplan:
-Rekruttering kvinner >> BodyKarate, dommere mm: Anne, Kate Gry, Line (Jannikke)
-Samarbeid >> Kick off og seminarer: Torbjørn, Kate Gry, Arild
-Klubbutvikling og stevnearrangement >> Espen, Anne, (Arild) ??
-Kommunikasjon >> Nyhetsbrev, webartikler, sosiale medier etc : Line, Jannikke (Julie fra admin)

Økonomi

Vi jobber ut fra innspill fra klubber, dommere og administrasjonen i forhold til revidert budsjett 2019. Den nye arrangementsmodellen, vedtatt av forbundsstyret i forrige periode, vil i stor grad påvirke veien videre. Alle klubber som ønsker en gjennomgang via Teams (Skype for Business) kan melde inn behov til post@kampsport.no, så vil administrasjonen invitere til noen felles informasjonsmøter når det foreligger.

Kick Off 2019 – erstattes av seminar i regi Sarpsborg Karate Klubb

Den nye arrangementmodellen har vært bratt læringskurve for mange. Seksjonsstyret inkludert. Seksjonsstyret ble i fjor informert om at Kick Off 2019 skulle arrangeres av administrasjonen på vegne av seksjonsstyret. Sportsavdelingen har gjort endringer i prioriteringer og hvordan man jobber mot OL2020, og dermed ble det litt sent tatt grep om planleggingen og organiseringen. Seksjonsstyret må innrømme at vi måtte dra inn årene og erkjenne at vi ikke hadde kapasitet til å stå som arrangør. Administrasjonen har vært supre og stilte så opp for å hale i land et populært arrangement. Så fikk vi vite at Sarpsborg Karate Klubb hadde planlagt et større arrangement samme helg. Vi har etter nøye vurderinger kommet fremt til at vi heller vil oppfordre alle til å delta på SKK sitt arrangement fremfor å konkurrere om de samme deltakerne. Mer informasjon.

NM 2019

De respektive grener arrangerer på samme dag, men i forskjellige byer.

  • WKF – Rykkinhallen i Bærum, >> arrangørklubb: Bærum Karateklubb og Sarpsborg Karateklubb
  • Fullkontakt Karate – Kvinesdalhallen >> arrangørklubb: Kvinesdal Karateklubb
  • JKA/Shobu Ippon – Slåtthaughalle i Bergen >> arrangørklubb: Nordås Karateklubb

NM 2020

Vi jobber med felles NM som en del av NM-veka i februar 2020 på Lillehammer. Mer informasjon kommer.

Alle beste ønsker om et fantastisk 2019 til deg og dine!

På vegne av karateseksjonsstyret,

Jannikke Berger