Karateseksjonens Kick Off erstattes av samling i Sarpsborg

Publisert 07.01.2019

Sarpsborg Karateklubb har vært heldige og fått tilbud om besøk fra den profilerte treneren Gabor Harspataki for treningssamling 13.-14. januar 2019. Samlingen vil erstatte årets Kick Off.

Etter forespørsel fra seksjonen har Sarpsborg sagt seg positive til å samarbeide om en samling for fightere, og undersøkt muligheten for åpne samlingen for flere klubber/deltagere og skaffe større lokaler. Dette har de ordnet. For å bidra til at flest mulig deltar på samlingen vil seksjonen støtte arrangementet økonomisk, slik at prisen per deltager kan halveres. Prisen blir da kr. 600,- for hele helgen.

Sarpsborg og Seksjonen samarbeider derfor om treningssamlingen, som arrangeres i Sarpsborg hvor Sarpsborg Karateklubb åpner sitt opprinnelige klubbarrangement for alle klubber. Sarpsborg vil være teknisk og sportslig arrangør og står for alt det praktisk vedrørende selve arrangementet.

All informasjon om arrangementet finnes på Facebook: