Vellykket ledersamling avholdt

Publisert 29.10.2019
Redigert 01.11.2019

Norges Kampsportforbunds årlige ledersamling ble avholdt på Gardermoen 25.-26. oktober. Totalt 50 representanter deltok for å diskutere blant annet reorganiseringen av forbundet. – Vi takker alle fremmøtte for stort engasjement og gode meningsutvekslinger gjennom hele samlingen, sier generalsekretær Trond Søvik.

På ledersamlingen deltok representanter fra stilartsorganisasjonene, forbundets valgkomiteer, samt seksjonsstyrer og forbundsstyret. Sentralt for hele samlingen var presentasjon, gruppearbeid og debatt av forslaget til organisering av forbundet, hvor man nå tar sikte på en høringsprosess før endelig vedtak på Forbundstinget i 2020.

Les mer om reorganiseringen her:

Helt ny organisasjonsmodell

Generalsekretær Trond Søvik presenterer forslaget om reorganisering på helgens ledersamling. Foto: Norges Kampsportforbund.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har igangsatt en moderniseringsprosess hvor digitalisering, effektivisering og godt styresett/organisering står sentralt.

Mer informasjon om dette finnes i vedlagte presentasjon gitt av Idrettspresident Berit Kjøll under Idrettsstyrets «Åpen time» 24. oktober.

– NIFs moderniseringsprosess treffer hele norsk idrett, også NKF, og berører alle idretter, grener og stilarter. Det var derfor viktig for forbundsstyret å få presentert utredningsarbeidet som er gjort, og skissene som foreligger, på grundig vis til våre øverste tillitsvalgte. Gjennom samlingen fikk forbundsstyret gode tilbakemeldinger, samt anledning til å besvare spørsmål og oppklare eventuelle misforståelser. Vi setter pris på det store engasjementet vi så i diskusjonene, forteller Søvik.

 – Gøy møte

Som seg hør og bør når fremtiden skal diskuteres var ungdomskomiteen også på plass, og ungdomskomiteens leder Victoria Valner koste seg på møtet.

– Jeg synes det har vært et veldig gøy møte, hvor vi i tillegg til å diskutere politikk også har fått sett idrettsengasjement hos deltakere i alle aldre og på alle nivåer, forteller den unge lederen.

Se intervju med lederen av ungdomskomiteen her:

Antidoping og mediearbeidet i forbundet

I tillegg til forslaget om reorganisering ble også status for forbundets antidoping-arbeid og mediearbeid gjennomgått på samlingen.

50 representanter fra valgkomiteer, seksjonsstyrer og stilartsorganisasjoner deltok på helgens samling. Foto: Jannikke Berger.

Fredag kveld fikk de fremmøtte en kort introduksjon til antidpingarbeid generelt av Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge. Byfugliens presentasjon ble etterfulgt av en gjennomgang av Norges Kampsportforbunds antidopingarbeid de siste årene. Denne ble holdt av sportssjef Dag Jacobsen.

– Norges Kampsportforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018. Som en del av sertifiseringen har forbundet flere forpliktelser. Blant annet stiller vi krav til at stevnearrangører skal være registrert som Rent Idrettslag. Dette, samt andre forpliktelser, er det svært viktig at følges opp og leveres på, fremover. Vi er helt avhengige av at våre klubber også tar dette på alvor, blant annet ved å registrere seg som Rent Idrettslag. Om vi ikke leverer på disse forpliktelsene kan ytterste konsekvens bli at vi mister sertifiseringen som Rent Særforbund, forklarer Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

– Norges Kampsportforbund har jobbet strategisk med kommunikasjonsarbeid siden forbundets første kommunikasjonsplan ble vedtatt vinteren 2017. Arbeidet de siste årene har vært konsentrert rundt utvikling av forbundets kanaler, og rutiner for publisering på disse. Vi ser at vi nå må komme videre i arbeidet ved å jobbe mer målrettet med å nå ungdom. Ikke minst må vi gjøre våre klubber gode, slik at disse kan lykkes i sitt mediearbeid. Forbundet har utviklet en egen mediehåndbok og designmanual som vi oppfordrer alle til å bruke, for å bygge oppunder merkevaren «Norges Kampsportforbund», forteller Anne Hofmo Bjølgerud, informasjonskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Vi takker alle fremmøtte og ser frem til å møte våre tillittsvalgte igjen ved Forbundstinget 2020!

Presentasjonene fra årets samling: