Forbundsting 2020 utsettes

NIF har nylig gitt alle organisasjonsledd utvidet frist for å avholde årsmøter og ting grunnet koronaviruset. Gitt den uforutsigbare situasjonen anbefaler ikke NIF å sette nye datoer for årsmøter og ting som nå ønskes flyttet. På bakgrunn av dette ble det vedtatt den 16. mars å utsette det planlagte forbundstinget i juni på ubestemt tid.

Forbundsstyret har de siste ukene fulgt situasjonen nøye, og har som følge av utviklingen fattet nedenstående vedtak per epost:

Forbundstinget 7. juni utsettes inntil videre. Det settes ny dato på et senere tidspunkt når Korona-situasjonen avklares.

Les mer om utsettelsen her.