Forbundsting 2020

Forbundsstyret har vedtatt at seksjonsmøter/ting avholdes i to deler, hvorav saker vedrørende fortid behandles 5.-6.desember ved skriftlig møte. 

På forbundsstyremøtet avholdt 7.-8. september vurderte styret hvordan seksjonsmøter/forbundsting bør avholdes. Forbundstinget var planlagt avholdt i juni 2020, men måtte utsettes på grunn av koronasituasjonen

Styret vedtok å dele seksjonsmøter/ting i to deler, der den lovpålagte delen som omhandler saker vedrørende fortid behandles skriftlig før utgangen av 2020. Andre del, som inneholder de øvrige sakene, vil behandles snarest mulig i 2021.

Styret informerer med dette også om at de vurderer å avholde skriftlige seksjonsmøter/ting i 2021, og ber klubbene om tilbakemelding på om de har noen innsigelser mot å gjennomføre disse skriftlig.

Les mer om delingen av forbundstinget her

All videre informasjon om det utsatte Forbundstinget vil publiseres fortløpende på denne siden.

Husk å nominere kandidater

Valgkomiteene i Norges Kampsportforbund søker kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen for de forskjellige idrettene våre. Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet oppfordrer vi deg til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteene .

Mer informasjon fra de forskjellige valgkomiteene finner du via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret