Forbundsting 2020

NIF har nylig gitt alle organisasjonsledd utvidet frist for å avholde årsmøter og ting grunnet koronaviruset. Gitt den uforutsigbare situasjonen anbefaler ikke NIF å sette nye datoer for årsmøter og ting som nå ønskes flyttet. På bakgrunn av dette ble det vedtatt den 16. mars å utsette det planlagte forbundstinget i juni på ubestemt tid.

Forbundsstyret følger korona-situasjonen nøye, og fattet nedenstående vedtak per epost 16. mars:

Forbundstinget 7. juni utsettes inntil videre. Det settes ny dato på et senere tidspunkt når Korona-situasjonen avklares.

Les mer om utsettelsen her.

All videre informasjon om det utsatte Forbundstinget vil publiseres fortløpende på denne siden.

Husk å nominere kandidater

Valgkomiteene i Norges Kampsportforbund søker kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen for de forskjellige idrettene våre. Hvis du kjenner noen som bør være med og styre dette arbeidet oppfordrer vi deg til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteene .

Mer informasjon fra de forskjellige valgkomiteene finner du via nedenstående linker:

🔘Fleridrettsseksjonen
🔘Karate-seksjonen
🔘Jujutsu-seksjonen
🔘ITF-seksjonen
🔘WT-seksjonen
🔘Forbundsstyret