Forbundsting 2020

Velkommen til Forbundsting 2020!

Foto: Freepik.com/Harryarts

Forbundstinget 2020 avholdes 6.-7. juni på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Alle klubber oppfordres til å holde av datoen allerede nå. Ytterligere informasjon, inkludert sakspapirer og praktisk informasjon, vil publiseres fortløpende på denne siden.

Reorganisering på agendaen

Én av de viktigste punktene på agendaen for Forbundstinget 2020 blir reorganisering av forbundet.

I den forbindelse er det sendt ut åpen høring 11. november, med svarfrist 2. desember. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i forslaget og sende inn sine høringssvar.

Vi ser frem til å ønske alle velkommen!