Har alle trenere i din klubb fullført trenerattesten?

Publisert 02.12.2021
Redigert 07.01.2022

På idrettstinget tidligere i år ble det vedtatt at Trenerattesten skal innføres som obligatorisk for alle med treneransvar for barn og unge, på samme måte som politiattest. I løpet av tingperioden 2021 – 2023 skal alle trenere ha gjennomført Trenerattesten.

Obligatorisk trenerattest ble vedtatt i mai på den digitale delen av Idrettstinget.
Det ble også vedtatt at alle trenere, også trenere i voksenidretten, skal ha trenerattest.

Fristen for implementering for trenere i barne- og ungdomsidretten er mai 2023. Frist for implementering for trenere i voksenidretten er ikke endelig bestemt, men skal settes i samarbeid med særforbundene, og med erfaringene fra implementeringen av barne- og ungdomsversjonene.

I denne forbindelse lanserte NIF «Trenerattesten» i mars– en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i idrettens barnerettigheter. På Idrettstinget i helgen ble det altså vedtatt at trenerattesten skal være obligatorisk for alle med treneransvar for barn og unge.

Trenerattesten kan gjennomføres digitalt, og når attesten er fullført, vises kompetansen på den enkeltes idretts-CV. Treneren får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges fremste trenere og utøvere.

Start med å ta Trenerattesten her.

Må verifiseres av klubbene

Via trener.nif.no kan idrettslaget følge opp trenerattesten, og også definere hvem som er de aktive trenerne i idrettslaget. Informasjonen som behandles av idrettslaget vil bli synlig for både særkrets/ region og særforbund, slik at disse organisasjonene vet hvor mange aktive trenere vi har innenfor hver idrett, status på trenerattesten og mulighet for å tilby utvidet utdanning til trenerne.

For å verifisere trenere som har gjennomført trenerattesten må du logge deg inn på trener.nif.no (samme brukernavn og passord som du har i Min Idrett)

Disse rollene gir deg tilgang (har du ikke en av disse, kontakt leder i ditt idrettslag som kan gi deg en rolle med tilgang): Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig, Org.ansvarlig KL.

Når du har logget deg inn vil du få anledning til å administrere trenere som har søkt tilknytning til din klubb. Du kan lese mer om både trenerattesten og administreringen av trenerrollen på på trener.nif.no  her:

Viktig motivasjonsfaktor

– Det er veldig bra at NIF tar ansvar for at det blir innført krav til kompetanse. Vi i Norges Kampsportforbund håper at dette pålegget kan være en motivasjonsfaktor til at flere tar trenerlises. Innenfor NIF er det nesten 70.000 trenere som ikke har trenerlisens. I Norges Kampsportforbund mangler over halvparten av klubbene trenere med trenerlisen, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Treneren er en av de viktigste personene i klubben hvis klubben skal ha utvikling og fremgang, påpeker Jacobsen.

– Vi ser i dag at hele idrettsverden er i utvikling. Det kommer stadig nye idrettstilbud, noe som forutsetter at klubbene må være opptatt av utvikling og kompetanseheveing – også når det gjelder trenere. Husk at alle talenter med ambisjoner skal være under utvikling klubben i mange år i klubben. Da er det viktig at klubbene har trenere med riktig trenerkompetanse, avslutter Jacobsen.

Sammenfaller med kampsportforbundets trenerutdanning

Norges Kampsportforbund minner om at vi som særforbund også har vår egen trenerløype. Vi minner også om at det er vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge.

Vi håper at «Trenerattesten» også medfører at flere trenere blir nysgjerrige på forbundets trenertilbud. Full oversikt over «Trenerløypa» finner du på våre nettsider. Alle kurs legges ut fortløpende i vår kurskalender. Klubber kan også kontakte administrasjonen på post@kampsport.no for å bestille kurs.