Søk tilskudd innen 1.oktober

Publisert 14.09.2018

Ønsker klubben å få tilskudd for planlagte eller gjennomførte tiltak? Husk å sende inn søknad innen 1.oktober.

Ved å fylle ut søknadsskjema på våre nettsider kan klubber innen seksjonene fleridrett, jujutsu og karate søke om tilskudd til ulike tiltak. For å være med på årets tildeling må søknaden være sendt innen 1.oktober.

Denne søknadsordningen er åpen for klubber tilhørende seksjonene fleridrett, jujutsu og karate. Seksjonene har ulike prioriteringer, men på generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger.