tilskuddsordning

Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfrist 1. desember - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfrist 1. desember

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Ny runde med søknadsfrist 1. desember - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Ny runde med søknadsfrist 1. desember

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober!

I juni ble en felles, behovsprøvd tilskuddsordning vedtatt av daværende forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober!

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Økt mulighet for støtte til klubbene! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Økt mulighet for støtte til klubbene!

På styremøtene 15 og 18 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige [...]
Forbund
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett - thumbnail

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett

Lotteri- og stiftelsestilsynet publiserte 24. mars ny informasjon om tilskuddsordninger for frivillighet og idrett på sine nettsider. Alle våre [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning for medlemsklubber - thumbnail

Felles tilskuddsordning for medlemsklubber

Norges Kampsportforbund har i sin langtidsplan en uttalt målsetting om å tilrettelegge for sunn klubbdrift, samt livslang idrettsglede for det enkelte [...]
Forbund
Søk tilskudd innen 1.oktober - thumbnail

Søk tilskudd innen 1.oktober

Ønsker klubben å få tilskudd for planlagte eller gjennomførte tiltak? Husk å sende inn søknad innen 1.oktober. Ved å fylle ut søknadsskjema på våre [...]
Forbund
Har din klubb behov for økonomisk støtte? - thumbnail

Har din klubb behov for økonomisk støtte?

Husk i så fall at dere kan søke seksjonstilskudd. Hvis din klubb mottok tilskudd i fjor må dere også huske rapportering. Frist for å søke tilskudd i [...]