tilskuddsordning

Forbund
Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene - thumbnail

Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene - thumbnail

Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene - thumbnail

Felles tilskuddsordning: 750 000 kroner i støtte til klubbene

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfrist 1. desember - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfrist 1. desember

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Ny runde med søknadsfrist 1. desember - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Ny runde med søknadsfrist 1. desember

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober!

I juni ble en felles, behovsprøvd tilskuddsordning vedtatt av daværende forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober!

En felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble vedtatt av forrige forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene [...]
Forbund
Felles tilskuddsordning: Økt mulighet for støtte til klubbene! - thumbnail

Felles tilskuddsordning: Økt mulighet for støtte til klubbene!

På styremøtene 15 og 18 behandlet forbundsstyret rammene for en felles, behovsprøvd tilskuddsordning. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige [...]
Forbund
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett - thumbnail

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett

Lotteri- og stiftelsestilsynet publiserte 24. mars ny informasjon om tilskuddsordninger for frivillighet og idrett på sine nettsider. Alle våre [...]
Eldre artikler