tilskudd

Forbund
Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i Helse Vår 2022-programmet - thumbnail

Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i Helse Vår 2022-programmet

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot [...]
Forbund
Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19 - thumbnail

Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader til tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, og tilskudd til publikumsarrangement av [...]
Forbund
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett - thumbnail

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett

Lotteri- og stiftelsestilsynet publiserte 24. mars ny informasjon om tilskuddsordninger for frivillighet og idrett på sine nettsider. Alle våre [...]
Forbund
Tildeling av klubbstøtte 2019 - thumbnail

Tildeling av klubbstøtte 2019

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd. Karateseksjonens [...]
Forbund
UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser - thumbnail

UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser

Leverandøren av materiell som ble tildelt klubbene i forbindelse med Utstyr mot utenforskap melder om at det meste av utstyret nå skal være [...]
Forbund
Levering av matter og utstyr mot utenforskap - thumbnail

Levering av matter og utstyr mot utenforskap

Klubber som har fått tildelt utstyr kan forvente levering i april.  Det har vært utrolig mange som har søkt om matter og annet utstyr gjennom [...]
Ukategorisert
Søk om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak - thumbnail

Søk om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Artikkel skrevet av [...]
Forbund
Tildeling av klubbstøtte 2018 - thumbnail

Tildeling av klubbstøtte 2018

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd. Karateseksjonens [...]
Forbund
Mange søknader på utstyr mot utenforskap - thumbnail

Mange søknader på utstyr mot utenforskap

Det er totalt kommet inn 127 søknader på utstyr mot utenforskap, totalt beløp som er søkt om er over 7,6 millioner kroner. Arbeidet med fordeling av [...]
Eldre artikler