tilskudd

Felles / Forbund
Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak - thumbnail

Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det [...]
Felles / Forbund
Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i helseprogrammet - thumbnail

Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i helseprogrammet

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot [...]
Felles / Forbund
Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i Helse Vår 2022-programmet - thumbnail

Stiftelsen Dam: Utlysing av midler i Helse Vår 2022-programmet

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot [...]
Felles / Forbund
Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19 - thumbnail

Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader til tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, og tilskudd til publikumsarrangement av [...]
Felles / Forbund
Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett - thumbnail

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett

Lotteri- og stiftelsestilsynet publiserte 24. mars ny informasjon om tilskuddsordninger for frivillighet og idrett på sine nettsider. Alle våre [...]
Felles / Forbund
Tildeling av klubbstøtte 2019 - thumbnail

Tildeling av klubbstøtte 2019

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd. Karateseksjonens [...]
Felles / Forbund
UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser - thumbnail

UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser

Leverandøren av materiell som ble tildelt klubbene i forbindelse med Utstyr mot utenforskap melder om at det meste av utstyret nå skal være [...]
Felles / Forbund
Levering av matter og utstyr mot utenforskap - thumbnail

Levering av matter og utstyr mot utenforskap

Klubber som har fått tildelt utstyr kan forvente levering i april.  Det har vært utrolig mange som har søkt om matter og annet utstyr gjennom [...]
Felles / Forbund
Søk om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak - thumbnail

Søk om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Artikkel skrevet av [...]
Eldre artikler