Norges Kampsportforbunds lover revidert

Publisert 12.01.2022

Norges Kampsportforbunds lover er revidert. Endringene er gjeldende fra 01.01.22, og er i tråd med endringer som er gjort i NIFs lover.

På det ordinære idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere endringer i NIFs lover. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først har tredd i kraft fra 01. januar i år. På det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble det også vedtatt en lovendring som tredde i kraft fra 01. januar.

Endringer i lovnorm for særforbund

Som en følge av NIFs lovendringer er også deres lovnorm for særforbund nå endret. NIFs reviderte lovnorm for særforbund finner du her.

– Som særforbund må vårt lovverk og oppsettet av dette harmonere med NIF og deres lovnorm for særforbund. Dette er bakgrunnen for revisjonen som nå er gjort. Endringene er ikke materielle, men vi oppfordrer allikevel alle i vår organisasjon til å gjøre seg kjent med både NIF og Norges Kampsportforbunds oppdatert lovverk, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Emne: ,