lovnorm

Forbund
Norges Kampsportforbunds lover revidert - thumbnail

Norges Kampsportforbunds lover revidert

Norges Kampsportforbunds lover er revidert. Endringene er gjeldende fra 01.01.22, og er i tråd med endringer som er gjort i NIFs lover. Norges [...]
Forbund
Enklere lovnorm for idrettslag - thumbnail

Enklere lovnorm for idrettslag

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag, [...]
Forbund
Lovnorm for stilartsorganisasjoner - thumbnail

Lovnorm for stilartsorganisasjoner

Norges Kampsportforbund har per i dag samarbeidsavtale med over 20 stilartsorganisasjoner. – Forbundet har tidligere utarbeidet en veiledende lovnorm for [...]