lovnorm

Felles / Forbund
HUSK Å OPPDATERE IDRETTSLAGETS LOV! - thumbnail

HUSK Å OPPDATERE IDRETTSLAGETS LOV!

For å kunne dra nytte av medlemsfordelene som idrettslag, må idrettslaget være et såkalt «godkjent idrettslag». Dette innebærer blant annet å [...]
Felles / Forbund
Norges Kampsportforbunds lover revidert - thumbnail

Norges Kampsportforbunds lover revidert

Norges Kampsportforbunds lover er revidert. Endringene er gjeldende fra 01.01.22, og er i tråd med endringer som er gjort i NIFs lover. Norges [...]
Felles / Forbund

Enklere lovnorm for idrettslag

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag, melder NIF på sine nettsider. Mer informasjon om enklere lovnorm for idrettslag finner du på NIFs nettsider. Det er et overordnet mål at [...]
Felles / Forbund
Lovnorm for stilartsorganisasjoner - thumbnail

Lovnorm for stilartsorganisasjoner

Norges Kampsportforbund har per i dag samarbeidsavtale med over 20 stilartsorganisasjoner. – Forbundet har tidligere utarbeidet en veiledende lovnorm for [...]