lover

Felles / Forbund
Norges Kampsportforbunds lover revidert - thumbnail

Norges Kampsportforbunds lover revidert

Norges Kampsportforbunds lover er revidert. Endringene er gjeldende fra 01.01.22, og er i tråd med endringer som er gjort i NIFs lover. Norges [...]