NIF lanserer «Trenerattesten»

Publisert 01.03.2021
Redigert 04.03.2021

NIF har utarbeidet «Trenerattesten» – en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i idrettens barnerettigheter. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle trenere til å gjennomføre «Trenerattesten», som et nyttig og bevisstgjørende supplement til vår egen trenerutdanning.

Gjennom NIFs planverk (les «Idretten skal» i sin helhet her) er det fastslått at idretten skal «sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet». I denne forbindelse har NIF nå utarbeidet «Trenerattesten» – en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i idrettens barnerettigheter.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå har lansert Trenerattesten til alle trenere i norsk idrett. Jeg må få lov til å rette en stor takk til særforbundene for et spennende samarbeid med å lage et produkt som er tilpasset deres trenerne, sier breddeidrettssjef Anja Veum i Norges idrettsforbund til idrettsforbundet.no.

All informasjon om «Trenerattesten» finner du på NIFs nettsider.

Lanseres i to versjoner

Sentralt for «Trenerattesten» er felles grunnforståelse, samt forventningsavklaringer rundt de viktigste oppgavene for treneren.

Det understrekes at trenerattesten er ikke et trenerkurs, og derfor ikke gir trenerlisens eller trener 1- kompetanse verken i NKF eller NIF. I «Trenerattesten» blir det tatt opp problemer og dilemmaer som kan oppstå, og det stilles spørsmål som man skal reflektere over, mens trenerkursene gir svarene for å løse disse dilemmaene.

«Trenerattesten» skal være enkel å gjennomføre, både på mobil, PC og nettbrett. Den kommer i to versjoner: Én for trenere av barn i alderen 6-12 år, og én for trenere av ungdom i alderen 13-19 år. Man har også forhåpninger om at Idrettstinget i mai skal vedta at alle trenere må gjennomføre Trenerattesten.

Sammenfaller med kampsportforbundets trenerutdanning

Norges Kampsportforbund minner om at vi som særforbund også har vår egen trenerløype. Vi minner også om at det er vedtatt krav om at 1 person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge.

– Vi er glade for at NIF nå har lansert «Trenerattesten». Vi oppfordrer alle våre trenere til å ta NIFs trenerattest, og håper at dette også medfører at flere trenere blir nysgjerrige på forbundets trenertilbud. Full oversikt over «Trenerløypa» finner du på våre nettsider. Alle kurs legges ut fortløpende i vår kurskalender. Klubber kan også kontakte administrasjonen på post@kampsport.no for å bestille kurs.