Midler til utstyr fra Sparebankstiftelsen – søk i høst

Publisert 26.06.2018

Til høsten blir det anledning til å søke om utstyr finansiert av Kampsportforbundet gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Primo september planlegges det at søknadsordningen åpnes.

NKF har tidligere annonsert at maksimalt gavebeløp på 3 millioner kroner er innvilget fra Sparebankstiftelsen DNB.

Det settes krav om at søkerklubb må forplikte seg til å benytte ALLEMED-verktøyet for å finne gode ordninger i klubben for bekjempelse av utenforskap og få alle med. Dette må dokumenteres ved opplasting av bekreftelse fra ALLEMED. Mer info kommer etter sommeren.