sparebankstiftelsen

Felles / Forbund
Sparebankstiftelsen: Søk om pengestøtte til neste klubbprosjekt - thumbnail

Sparebankstiftelsen: Søk om pengestøtte til neste klubbprosjekt

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til flere klubber og prosjekter innenfor forbundets idretter. De minner nå om neste søknadsfrist som er 1. [...]
Felles / Forbund
Pusset opp med midler fra Sparebankstiftelsen - thumbnail

Pusset opp med midler fra Sparebankstiftelsen

Oslo Kungfu Klubb er en av Norges Kampsportforbunds mange små klubber, og holder til i bydel Alna. Klubben leier lokaler i et privat næringsbygg, da de har [...]
Felles / Forbund
Sparebankstiftelsen DNB: Draktstøtte til idrettslag - thumbnail

Sparebankstiftelsen DNB: Draktstøtte til idrettslag

Sparebankstiftelsen DNB har nå lansert en egen støtteordning for idrettslag på Østlandet som trenger drakter. Støtteordningen har ingen søknadsfrist, og [...]
Felles / Forbund
UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser - thumbnail

UTSTYR MOT UTENFORSKAP: Oppdatering på leveranser

Leverandøren av materiell som ble tildelt klubbene i forbindelse med Utstyr mot utenforskap melder om at det meste av utstyret nå skal være [...]
Felles / Forbund
Levering av matter og utstyr mot utenforskap - thumbnail

Levering av matter og utstyr mot utenforskap

Klubber som har fått tildelt utstyr kan forvente levering i april.  Det har vært utrolig mange som har søkt om matter og annet utstyr gjennom [...]
Felles / Forbund
Mange søknader på utstyr mot utenforskap - thumbnail

Mange søknader på utstyr mot utenforskap

Det er totalt kommet inn 127 søknader på utstyr mot utenforskap, totalt beløp som er søkt om er over 7,6 millioner kroner. Arbeidet med fordeling av [...]
Felles / Forbund
Midler til utstyr fra Sparebankstiftelsen - søk i høst - thumbnail

Midler til utstyr fra Sparebankstiftelsen - søk i høst

Til høsten blir det anledning til å søke om utstyr finansiert av Kampsportforbundet gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Primo september planlegges det at [...]
Felles / Forbund
Tilsagn på tilskudd til utstyrspakker - thumbnail

Tilsagn på tilskudd til utstyrspakker

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norges Kamsportforbund utstyrsmidler. Viser til Norges Kampsportforbund (NKF)s utstyrsordning via tilskudd fra [...]
Felles / Forbund
Utstyr utdeles - thumbnail

Utstyr utdeles

Hoveddelen av midlene vil bli benyttet til klubbutstyr. Det er også øremerket midler til forbundets stevneaktiviteter og utdanning/talentutvikling Vi vil nå [...]