Midler til utstyr innvilget fra Sparebankstiftelsen

Publisert 19.12.2017

Norges Kampsportforbund er glade for å melde at vi har fått innvilget et maksimalt gavebeløp på kr. 3 mill fra Sparebankstiftelsen DNB.

Norges Kampsportforbund har også tidligere fått innvilget midler fra Sparebankstiftelsen. Denne gang er midlene øremerket på følgende vis:

  • 600.000 til personlig utstyr (drakter/belter, vester/beskyttelse) som kan brukes til låneutstyr i klubbene eller til medlemmenes odel og eie.
  • 2 mill. til generelt aktivitetsutstyr til klubbene som f. eks. treningsmatter, speilvegger, slagsekker o.a.
  • 200.000 til stevneutstyr (monitorer/teknisk, stativer/sperrebånd) og 200.000 til dommeruniformering og dommerflagg.

Kampsportforbundets egenandel inkluderer administrasjon/logistikk, frakt- og egne lønnskostnader.

Inkludering av økonomisk vanskeligstilte

– Vi er glade for å kunne meddele alle våre medlemsklubber at vi nå har fått innvilget dette beløpet. Vi ser frem til at våre klubber vil kunne benytte seg av midlene. Vi håper at utstyrsstøtten vil bidra til økt aktivitetsnivå i klubbene, og ikke minst bidra til inkluderingen av økonomisk svakerestilte medlemmer i aktiviteter, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund vil administrere midlene på en så smidig og brukervennlig måte som mulig, og vil komme tilbake til medlemsklubber i 2018 med alt av praktisk informasjon rundt søknadsprosessen.