Mange søknader på utstyr mot utenforskap

Publisert 16.11.2018

Det er totalt kommet inn 127 søknader på utstyr mot utenforskap, totalt beløp som er søkt om er over 7,6 millioner kroner. Arbeidet med fordeling av tilskudd starter med det samme. 

Gavebeløpet fra Sparebankstiftelsen DNB som skal deles ut til klubbene er totalt på 2,6 millioner kroner. Dette betyr at midlene må fordeles på søkerklubbene og at ikke alle kan forvente å få tildelt alt påsøkt utstyr.

Gjennomgang av søknader og fordeling starter med det samme, og alle klubber som har søkt vil få tilbakemelding fra administrasjonen.