utstyr mot utenforskap

Forbund
Forsinkelser - UTSTYR MOT UTENFORSKAP - thumbnail

Forsinkelser - UTSTYR MOT UTENFORSKAP

Leveransen av matter er forsinket, men forventes levert klubbene i slutten av mai.  Leverandøren melder om forsinkelser på levering av matter som ble [...]
Forbund
Levering av matter og utstyr mot utenforskap - thumbnail

Levering av matter og utstyr mot utenforskap

Klubber som har fått tildelt utstyr kan forvente levering i april.  Det har vært utrolig mange som har søkt om matter og annet utstyr gjennom [...]
Forbund
Mange søknader på utstyr mot utenforskap - thumbnail

Mange søknader på utstyr mot utenforskap

Det er totalt kommet inn 127 søknader på utstyr mot utenforskap, totalt beløp som er søkt om er over 7,6 millioner kroner. Arbeidet med fordeling av [...]