Medlemsforsikring – ulykke

Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfattet av forbundets ulykkesforsikring.

Barn under 12 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund. Medlemmer over 12 år er forsikret gjennom Tryg Forsikring.

Forsikring barneidrett – t.o.m. 12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om forsikringen hos NIF.

Skade/ulykkesforsikring 13-75 år via Tryg Forsikring

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring. Alle medlemmer er forsikret fra det øyeblikket de legges inn i våre systemer – dette gjelder også de som har prøvemedlemskap. Ved en eventuell skade må medlemmet betale for medlemskapet, og skademelding sendes inn som vanlig så snart betaling er registrert. Avtalen dekker ikke slitasje eller sykdom.

Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte forsikringen må du fylle ut et skjema hos Tryg etter veiledningen herunder. Forsikringen gjelder over hele verden, og gjelder også hjemmetrening. Vilkår finnes nederst på denne nettsiden.

Skademelding

Skader etter 01.01.2017: Klikk her for skademelding.

Slik brukes skjemaet: Velg ulykke og logg deretter inn med bank id. Kryss av for forbundsavtale og oppgi avtalenummeret 6505854. Fyll ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

Ved eventuelle spørsmål kan Tryg kontaktes på følgende måte:

E-post adresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

Skader skjedd før 01.01.2017 skal meldes til Sportscover via oppgjørsselskapet Crawford & Co. på denne e-posten; company@crawco.no . Merk skademeldingen med Sportscover/Norges Kampsportforbund.

Forsikringsbevis (Vilkår for medlemsforsikring gjennom Tryg Forsikring)

Forsikringen omfatter medlemmer av NKF som er 13 år eller eldre.

Forsikringssum:

• Ulykke død: kr 50.000,-
• Ulykke invaliditet: kr 600.000,-
• Behandlingsutgifter: kr 30.000,-

Egenandel for ovennevnte: kr 500,-

• Sykehusbehandling: Ubegrenset (Ingen egenandel)
• Hjemtransport: Ubegrenset (Ingen egenandel)

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra og med 15 prosent.

Forsikringen omfatter medlemmer av NKF som er 13 år eller eldre.

Spesielle bestemmelser for Norges kampsportforbund:

Bestemmelsene gjelder i tillegg til eller istedenfor vilkår i bbppk100

Forsikringen gjelder under:

  • Konkurranser/kamper, oppvisninger, organisert trening, og reiser til/fra.
  • Reise/opphold i regi av idrettslaget når formålet med reisen er utøvelse av idretten.
  • Trening som inngår i planmessig treningsprogram når trener/lagleder kan dokumentere at skaden er skjedd under trening.

Forsikringen er utvidet til også å omfatte:

Unntak:

  • Unntaket for boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og selvforsvarssport gjelder ikke.

Utbetaling skade ved dødsfall:

Ved utbetaling ved dødsfall er samboer likestilt med ektefelle

Opphørsalder:

Opphørsalder er 75 år

Dette er en forenklet fremstilling av de spesielle vilkårene som gjelder for forbundet.
Dersom behov for de fullstendige forsikringsvilkårene, vennligst ta kontakt.
For generelle spørsmål rundt forsikringsordningen til TrygForsikring kan også senior bedriftsrådgiver Sture Langlo Ørdal kontaktes: Epost: sture.langlo.ordal@tryg.no, mobil: 928 564 07.

Relaterte linker

Forsikringsvilkår pdf fil