Klubbforsikring

Norges Kampsportforbund tilbyr sammen med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring en helhetlig forsikringsløsning for våre medlemsklubber.

Vi kaller forsikringsløsningen Tryg Kampsport, og pakken inneholder både de obligatoriske forsikringene samt en rekke andre forsikringer Norges Kampsportforbund anbefaler klubbene å ha.

Hva består klubbforsikringens obligatoriske grunnpakke av?

  • Alminnelig Ansvar inkl. arrangøransvar – for sikkerhets skyld
  • Kriminalitet-/underslag – iht. idrettens lover
  • Styreansvar – trygghet for de som tar ansvar
  • Rettshjelp
  • Transport – av klubbens utstyr
  • Ulykke/dugnad for alle medlemmene – når uhellet inntrer
  • Yrkesskade inntil 1 årsverk – om man er å anse som arbeidsgiver
  • Eksempel pris for klubb med 150 medlemmer – 2 300 kr. årlig

Presisering angående skade/ulykkesforsikring og sammenblanding med klubbforsikring

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Av Idrettens Forsikringssenter har enkelte av våre klubber fått opplyst at de ikke kan få underslagsforsikring uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene.

Vi presiserer derfor at ulykkesforsikringen man har gjennom Tryg og Skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter er to forskjellige typer forsikring:

  • Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i klubbens regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse), og må ikke sammenblandes med skade-/ulykkesforsikringen medlemmer har gjennom Norges Kampsportforbund og Tryg Forsikring, som gjelder nettopp under utøvelse av idretten.
  • Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.

***

Forsikringordningen driftes av Idrettens Forsikringssenter v/Norwegian Broker, en avdeling under Idrettens Helsesenter.

Bruk skjemaet nedenfor om dere ønsker et tilbud på forsikring.