Underslagsforsikring m.m.

Norges Kampsportforbund tilbyr sammen med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring en helhetlig forsikringsløsning for alle idrettslag med medlemskap hos oss.

Vi kaller forsikringsløsningen Tryg Kampsport, og pakken inneholder bl.a. kriminalitet-/underslag – iht. idrettens lover, samt andre forsikringer Norges Kampsportforbund anbefaler idrettslagene å ha. Forsikringen er et alternativ til «klubbforsikringen» som tilbys via Idrettens Forsikringssenter.

Om ditt idrettslag ønsker et godt og helhetlig tilbud på forsikring oppfordres dere til å ta kontakt med Sander Humborstad, Account Manager i Tryg på epost sander.humborstad@tryg.no.

Presisering angående skade/ulykkesforsikring og sammenblanding med klubb/- underslagsforsikring.

Alle idrettslag med medlemskap i Norges Kampsportforbund som er over terskel fastsatt av Idrettsstyret er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Selv om idrettslag under terskel fastsatt av Idrettsstyret ikke er pliktige til å ha underslagsforsikring, anbefaler Norges Kampsportforbund at våre medlemmer også tegner underslagsforsikring der det er mulig.

Av Idrettens Forsikringssenter har enkelte av våre idrettslag fått opplyst at de ikke kan få underslagsforsikring via Idrettens Forsikringssenter uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene.

Vi presiserer derfor at ulykkesforsikringen våre medlemmer over 13 år har gjennom Tryg og Skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter er to forskjellige typer forsikring:

  • Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i idrettslagets regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse), og må ikke sammenblandes med skade-/ulykkesforsikringen medlemmer har gjennom Norges Kampsportforbund og Tryg Forsikring, som gjelder nettopp under utøvelse av idretten.
  • Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.