Underslagsforsikring m.m.

Norges Kampsportforbund tilbyr sammen med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring en helhetlig forsikringsløsning for våre medlemsklubber.

Vi kaller forsikringsløsningen Tryg Kampsport, og pakken inneholder bl.a. kriminalitet-/underslag – iht. idrettens lover, samt andre forsikringer Norges Kampsportforbund anbefaler klubbene å ha. Forsikringen er et alternativ til klubbforsikringen som tilbys via Idrettens Forsikringssenter.

Om din klubb ønsker et godt og helhetlig tilbud på forsikring oppfordres dere til å ta kontakt med Sander Humborstad, Account Manager i Tryg på epost sander.humborstad@tryg.no.

Presisering angående skade/ulykkesforsikring og sammenblanding med klubb/- underslagsforsikring.

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Av Idrettens Forsikringssenter har enkelte av våre klubber fått opplyst at de ikke kan få underslagsforsikring via Idrettens Forsikringssenter uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene.

Vi presiserer derfor at ulykkesforsikringen våre medlemmer over 13 år har gjennom Tryg og Skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter er to forskjellige typer forsikring:

  • Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i klubbens regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse), og må ikke sammenblandes med skade-/ulykkesforsikringen medlemmer har gjennom Norges Kampsportforbund og Tryg Forsikring, som gjelder nettopp under utøvelse av idretten.
  • Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.