Klubbforsikring

Norges Kampsportforbund tilbyr sammen med vår samarbeidspartner Tryg Forsikring en helhetlig forsikringsløsning for våre medlemsklubber. Vi kaller det Tryg Kampsport. Pakken inneholder både de obligatoriske forsikringene samt en rekke andre forsikringer som Norges Kampsportforbund anbefaler klubbene å ha.

Hva består klubbforsikringens obligatoriske grunnpakke av?

  • Alminnelig Ansvar inkl. arrangøransvar – for sikkerhets skyld
  • Kriminalitet-/underslag – iht. idrettens lover
  • Styreansvar – trygghet for de som tar ansvar
  • Rettshjelp
  • Transport – av klubbens utstyr
  • Ulykke/dugnad for alle medlemmene – når uhellet inntrer
  • Yrkesskade inntil 1 årsverk – om man er å anse som arbeidsgiver
  • Eksempel pris for klubb med 150 medlemmer – 2 300 kr. årlig

Ordningen driftes av Idrettens Forsikringssenter v/Norwegian Broker, en avdeling under Idrettens Helsesenter.

Bruk skjemaet nedenfor om dere ønsker et tilbud på forsikring.