Felles tilskuddsordning: Husk søknadsfristen 1. oktober!

Publisert 23.09.2021
Redigert 21.10.2021

I juni ble en felles, behovsprøvd tilskuddsordning vedtatt av daværende forbundsstyre. Ordningen innebærer en økning av tilgjengelige midler for klubbene sammenlignet med de tilskuddsordninger noen av seksjonene har hatt. Hvis din klubb ikke har søkt tilskudd allerede minner vi om at fristen for å søke er 1. oktober.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

En million kroner i potten

I de vedtatte budsjettene for 2021 og 2022 er det til sammen avsatt én million kroner på en felles, behovsprøvd tilskuddsordning, som er åpen for alle medlemsklubber.

– Det ble publisert informasjon vedrørende felles tilskuddsordning allerede 9. mars, hvor klubbene ble bedt om å komme med innspill/kommentarer/spørsmål til rammene for ordningen. Én klubb sendte inn et innspill, som nå er blitt hensyntatt. Siden mars har man jobbet videre ut ifra de rammene som da ble forelagt styret, og utarbeidet søknadsskjema, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål om å forebygge frafall og stimulere til rekruttering:

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen støtteordning via seksjonene)
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber

Siden vi vet at klubbenes drift fortsatt preges av koronapandemien, og mange klubber sliter, åpnes det i år for å søke driftstilskudd også!

Behovsprøvde vilkår

Uavhengig av hva klubben søker om, må følgende vilkår innfris:

 • NIFs Bedre Klubb del 1 og 2 må være gjennomført
 • Antidopingkurset Rent Idrettslagmå være gjennomført
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift*
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn 10 % av tilskuddsrammen
 • Egenandelskrav på 20% av totalkostnaden
  • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om
  • to ulike søknader pr. klubb pr. år.
  • Tiltaket må gjennomføres innen 1 år fra søknadsdato med rapport etterpå
  • Det kan ikke søkes på nye tiltak før godkjent rapport er registrert

*Det kan i år søkes om ekstraordinært driftstilskudd i forb. med korona.

Vi håper at medlemsklubbene setter seg inn i ordningen, både med tanke på muligheter og vilkår, og benytter de kommende månedene til å utforme gode søknader!

Eventuelle spørsmål rundt ordningen eller søknadsskjemaet kan sendes til post(a)kampsport.no.