Endringer i administrasjonen

Publisert 08.09.2022

Norges Kampsportforbund har gjennom året gjennomgått store utskiftninger blant de ansatte. Vi er nå glade for å ønske Ingvild Sofie Lyng og Kathrine Strand Hammond velkommen som administrasjonens nyeste tilskudd.

I tillegg til Lyng og Hammond har kampsport, bryting og boksing gått sammen om å ansette Emilie Kristiansen som paraidrettskonsulent.

Flere ansatte har gått videre

Flere av de administrativt ansatte har forlatt kampsportforbundet i år. I vår søkte kommunikasjonssjef Anne Hofmo Bjølgerud nye utfordringer som senior kommunikasjonsrådgiver hos Actis, før generalsekretær Trond Søvik takket av.

Denne høsten har også talentutviklingskoordinator Andreas Suoranta og utviklingskonsulent Kristiane Brown funnet nye utfordringer andre steder og er per 1. september ikke lenger ansatt i kampsportforbundet.

Vi takker alle for uvurderlige bidrag gjennom flere år for Norges Kampsportforbund og ønsker dere lykke til med nye utfordringer. Deres nye arbeidsgivere er heldige som har fått så gode og engasjerte medarbeidere!

Nye tilskudd

Ansettelseskomitéen bestående av representanter fra forbundsstyret og administrasjonen er i full gang med prosessen for å ansette en ny generalsekretær og har gjennomført samtaler og intervjuer med aktuelle kandidater. Når ny generalsekretær er på plass vil også flere brikker falle på plass rundt de ansattes rollefordeling i administrasjonen.

Kathrine Strand Hammond er et kjent ansikt for mange i kampsportforbundet allerede, da hun siden 2020 har fungert som prosjektleder for Ungt Engasjement. Kathrine går nå over i rollen som organisasjonsrådgiver på heltid og har ansvar for oppfølging av styrer, tillitsvalgte og komitéer, samt utvikling i forbundet og videre arbeid med ungt engasjement.

Med bred idrettsfaglig bakgrunn har hun har flere års erfaring innen utviklingsarbeid i norsk idrett. Hammond har jobbet med coaching, kurs og foredrag for flere organisasjonsledd, spesielt idrettskretser siden 2010. I tillegg til prosjektstillingen i kampsportforbundet, har hun de siste årene også jobbet som organisasjons og utdanningsrådgiver for Norges Motorsportforbund.

Ingvild Sofie Lyng kommer fra Lillestrøm og har trent taekwondo i siden 2005. Hun har i dag svart belte 4. dan og har tidligere konkurrert i kamp, men er nå trener hos Tøyen Taekwondoklubb. Hun har utdanning innen idrett, helse og reiseliv. Ingvild går nå inn i et vikariat som arrangementskonsulent der hun har medansvar for sportsadministrative oppgaver rundt arrangementer og faglige forhold via seksjonene.

Ingvild er også stevneleder for årets Norgesmesterskap i taekwondo (WT) og vil dermed få førstehånds erfaring i hvordan det er å være både på den administrative siden og som klubbarrangør.

Vi ønsker Kathrine og Ingvild velkommen på laget!

Justeringer i administrasjonen

Etter Trond Søviks avgang ble organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold satt inn som konstituert generalsekretær. Da Sønstevold nå er i fødselspermisjon fram til 11. november er det arrangementssjef Vegard Henriksen som fungerer som administrativ leder.

Ansettelsesprosessen av ny kommunikasjonssjef har også blitt satt på hold i påvente av ny generalsekretær. Dermed har Kim Gibson, som tidligere var kombinert arrangements- og informasjonskonsulent, nå kun ansvar for forbundets kommunikasjonsarbeid som informasjonskonsulent på heltid. Nyansatte Ingvild Sofie Lyng vil fylle Kims rolle som arrangementskonsulent i sitt vikariat, sammen med forbundets svært erfarne arrangementskonsulent Robert Hamara.

Forbundets mangeårige utviklingskonsulent Kristiane Utheim Brown har hatt en rekke viktige oppgaver for klubbene som nå tildeles organisasjonskonsulent Kathrine Strand Hammond. Kathrine og Kristiane har samarbeidet med flere prosjekter i Norges Kampsportforbund og har hatt god kompetanseoverføring den siste tiden. Arbeidet med paraidrett som før lå under utviklingsarbeidet går nå til den egne stillingen opprettet for dette.

Du kan se oversikt over administrasjonens ansatte og arbeidsoppgaver her.