Generalsekretæren takker av

Publisert 03.05.2022

Forbundsstyret og Trond Søvik har i fellesskap kommet til enighet om å avslutte samarbeidet.

Trond Søvik har sittet som generalsekretær i Norges Kampsportforbund i over 20 år.

Under hans ledelse har Norges kampsportforbund opparbeidet seg en status som et svært veldrevet forbund blant idrettskollegaer på Ullevål. Trond har bidratt vesentlig til dette, selvsagt i tett dialog og samarbeid med dyktige engasjerte tillitsvalgte og medarbeidere.

Ser fremover

Det er ikke til å legge skjul på at de siste årene har vært krevende både for administrasjonen og de tillitsvalgte. Vi står også overfor store utfordringer i tiden som kommer. Målet må være å skape ro og harmoni i forbundet slik at vi kan ha økt fokus på aktivitet og medlemspleie.

Vi takker Trond for samarbeidet gjennom mange år og ønsker han lykke til videre.

Forbundsstyret går umiddelbart i gang med å rekruttere en etterfølger. Frem til ny generalsekretær er på plass fungerer forbundets mangeårige organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold i denne rollen. Spørsmål til administrasjonen kan som alltid stilles til post@kampsport.no.