Ledig stilling: Generalsekretær i NKF

Publisert 26.07.2022

Norges Kampsportforbund søker ny, engasjert generalsekretær som kan hjelpe organisasjonen videre med spennende utfordringer både internt og eksternt. Stillingen er i utgangspunktet et åremål på seks år.

Generalsekretæren er administrasjonens daglige leder og skal forvalte organisasjonens materielle og menneskelige ressurser i tett samarbeid med styret og administrasjonen ellers.

Søk på stillingen via søknadsskjema på finn.no her.

Generalsekretærens rolle

Som person har du god rolleforståelse, du kan møte kryssende forventninger stødig, men med åpent sinn, og du skaper tillit i møte med både medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere. Du evner å ha mange jern i ilden og samtidig ha oversikt med en imøtekommende framtreden.

Generalsekretæren vil ha overordnet ansvar for Kampsportforbundets daglige drift og administrasjon; dette innebærer organisasjonsutvikling, økonomi og regnskap, personalledelse og saksforberedelse for styremøter.

Stillingen innebærer også oppfølging og rådgivning ved styrets idrettspolitiske arbeid som representasjon, påvirkningsarbeid, strategiutvikling og kontakt med politikere, beslutningstakere og byråkrater. Dette arbeidet vil foregå i samarbeid med styret og de andre ansatte.

Stillingen er et åremål på seks år. Dersom begge parter er enige om det, kan denne avtalen forlenges etter nærmere avtale. Det er en ledende og særlig uavhengig stilling.

Stillingshaver bør ha følgende kvalifikasjoner

 • Minst 3 års høyere utdanning, gjerne juridisk, økonomi eller idrettshøgskolen
 • Relevant erfaring fra idretten eller andre frivillige organisasjoner
 • Ledererfaring og kompetanse på strategisk ledelse og/eller endringsledelse
 • Dyktig formidler både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Det er også ønskelig at stillingshaver har følgende egenskaper

 • God rolleforståelse
 • Fleksibel og pragmatisk
 • Samarbeidsorientert
 • Relasjons- og nettverksbygger
 • Trygg og selvstendig

Vi tilbyr

 • En fleksibel arbeidshverdag, og stor tillit i styring og gjennomføring av arbeid
 • Tilrettelegging for læring og utvikling i arbeidstid og med støtte fra arbeidsgiver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Meningsfullt arbeid i en unik organisasjon
 • Lønn etter avtale

Prosess

 • Søknad med CV og referanser sendes via stillingsannonsen på finn.no
 • Søknadsfrist 31.07.22
 • Ønsket oppstart så tidlig som mulig i løpet av høsten 2022

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til visepresident Tore Bigseth på 952 03 103 eller sportssjef Dag Jacobsen på 922 55 988.

 

Om kampsportforbundet

Norges Kampsportforbund er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Norges Kampsportforbund er et landsdekkende forbund med over 450 medlemsklubber med 35.000 enkeltmedlemmer. Forbundet organiserer over 20 ulike kampsporter og målet er å være den ledende organisasjonen for kampsport i Norge.

Norges Kampsportforbund skal arbeide for sportens utvikling og utbredelse på topp og bredde nivå. Administrasjonen har kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, og består per 1. juni 2022 av 10 ansatte.