WT: Vellykket medlemsmøte avholdt

Publisert 15.03.2022
Redigert 16.03.2022

13. mars arrangerte WT-seksjonen medlemsmøte på Gardermoen. Hensikten med møtet var åpne diskusjon rundt WTs fremtid i Norge.

– Seksjonsstyret har fulgt med på hva som skjer på nett i etterkant av WKFs suspensjon av kampsportforbundet, og har hatt noen diskusjoner rundt dette internt. Vi ønsket derfor å invitere til et medlemsmøte, hvor man åpent skulle diskutere WTs fremtid, i tråd med kronikk nylig publisert av forbundets generalsekretær, forteller seksjonsleder Øyvind Kveine.

– Først og fremst var det en glede for seksjonen å kunne ønske velkommen til medlemsmøte. Dette er noe vi egentlig har ønsket å gjennomføre årlig, men på grunn av bl.a. Covid-19 så har det latt vente på seg. Om lag 25 klubber var representert på møtet, noe som nok kanskje var et litt lavere tall enn vi hadde håpet på, men til gjengjeld var det stort engasjement hos de fremmøtte, opplyser Kveine.

Henvendelse til internasjonalt særforbund

Seksjonsstyret innledet med å fortelle om noen gladsaker, blant annet de nye medaljene som endelig er klare og vil tas i bruk på kommende NC/regionale mesterskap i Drammen. Deretter gikk man videre til å snakke litt om aktuelle problemstillinger rundt Norges Kampsportforbund og karate.

– Det er ingen tvil om at flere i WT-miljøet har sett hva som skjer innad i karate, og naturlig nok er bekymret for om en tilsvarende suspensjon kan komme fra World Taekwondo. De fremmøtte på medlemsmøtet var tydelige på at de ønsket en entydig avklaring på om dagens organisering av NKF tilfredstiller WTs krav og statutter. Det ble derfor på møtet satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem et brev til World Taekwondo, der man ber om en vurdering, sier Kveine.

Komiteen består av følgende:

  • Leder: Øyvind Kveine Haugen (OSI)
  • Medlemmer:
    • Thor Arne Sandholt (ØRBS)
    • Erling Svanberg Mytting (OTK)
    • Kjetil Rygh (Nesodden TKD)
    • Edward Valholm (Moss TKD)

Seksjonen vil holde våre medlemsklubber fortløpende informert om dialog med World Taekwondo i denne forbindelse.

Planlegger nytt møte

Videre leverte generalsekretær Trond Søvik og sportssjef Dag Jacobsen hver sin presentasjon, før man gikk over til hovedtemaet, nemlig hvordan taekwondo i Norge skal se ut i fremtiden.

– Det kom tydelig frem at klubbene ikke var fornøyd med arbeidet med nytt medlemssystem, og kravet fra forrige forbundsting om en gjennomgang av tidslinjen ble gjentatt. Videre var det tydelige røster om større grad av medvirkning i beslutninger som direkte påvirker idretten, både hva angår ansettelse av landslagstrener og administrativt ansatte. Sist, men ikke minst, var medlemsklubbene opptatt av mer selvråderett. Seksjonen har notert ned en rekke punkter som de vil jobbe med internt og løfte til forbundsstyret i kommende uker, opplyser Kveine.

WT-seksjonen planlegger allerede nå et nytt møte i mai for å fortsette arbeidet som nå er påbegynt. Dato for dette møtet offentliggjøres så snart den foreligger.

Muligheter for både konkurranser og faglig påfyll

Seksjonen oppfordrer alle medlemsklubber til å melde på representanter til de kurs- og utdanningsmuligheter som foreligger denne våren. I tillegg er det viktig å få fysiske stevner «på beina» igjen, og man håper derfor at klubbene også melder på deltakere til stevnene som står på terminlisten

Denne våren har WT-klubber muligheter for å melde seg på følgende kurs og stevner:

Viktig info om reiseregninger

Alle klubber som deltok fysisk på møtet oppfordres til å legge inn reiseregning i Visma så snart som mulig. Vi minner om at reisestøtten er begrenset til maks kr. 2000 per klubb. Når man legger inn reiseregninger kan man selv bestemme beløpet under «beløp»-feltet.

Om man legger inn utlegg for 2400 kr skal man fortsatt kun ha dekket 2000 kr av dette, og må derfor legge inn 2000 kr i beløpsfeltet, og på den måten overstyre det som står på kvitteringene. Om man har spørsmål vedrørende dette kan administrasjonen kontaktes på post(a)kampsport.no.