WKF: Vellykkede regionsamlinger avholdt

Publisert 25.11.2020

Denne høsten har WKF-grenkomiteen avholdt en rekke regionale samlinger. – Til tross for at høsten har vært krevende grunnet korona-situasjonen har samlingene vært en kjempesuksess, og vi ønsker å ta regionsatsing steget videre i 2021, sier grenkomitemedlem Morten Alstadsæther.

Regionsatsingen innen karate har som målsetting å legge til rette for satsende utøvere over hele landet. Grenkomiteen engasjerte tidligere i høst flere nye regiontrenere, og har siden oktober arrangert samlinger i Stavanger, Haugesund, Bergen, Molde, Rana, og Oslo. To av samlingene er utført via Teams.

– Over 200 utøvere fra over 20 klubber, ved sine respektive trenere, har deltatt, og tilbakemeldingene på samlingene har vært svært gode. Det er ekstra gledelig at en del utøvere fra JKA-klubber har deltatt. Dette er en god bekreftelse på at vi som komite lykkes i å opptre samlende for hele karate-Norge, forteller Alstadsæther.

God steming på samling i regi av trener Bettina Alstadsæther. Foto: Bettina Alstadsæther.

Gode treningsprinsipper

Alle komiteens regionale trenere har dialog med landslagstrener Wayne Otto på Teams, og har i samarbeid med landslagsledelsen fokusert på treningsprinsipper og godt innhold i øktene som gjennomføres på samlingene. På denne måten får deltakere på regionsamlingene trent på de siste internasjonale treningsdrillene som også kjøres for fulltidslaget.

– De regionale trenerne rapporterer tilbake til landslagsledelse hvordan treningen ble mottatt, og ikke minst om eventuelle talenter som bør filmes og sendes til Wayne for vurdering, samt få mulighet til å bli med på sparringssamlingene til våren/sommeren i Oslo. Det er blant annet på disse samlingene vi kan fange opp gode talenter, og gi rett veiledning inn mot toppidretten, forklarer Alstadsæther.

Ett steg videre

Action på regionsamling i Molde. Foto: Stig-Ivan Nygård.

Alle klubbtrenere som deltar vil få faglig påfyll gjennom regionsamlingene, og kan også filme treningene. I tillegg vil Andreas Suoranta, talentutviklingskonsulent i forbundsadministrasjonen, ta del i samlingene, for å knytte miljøet tettere inn mot forbundet og toppidrett. Suoranta jobber også på Wang, og vil blant annet kunne bistår i utformingen av styrkeprogrammer, periodiseringstrening, samt holde god dialog med alle trenere som kommer til samlinger.

– Grenkomiteen har nå avtalt enda tettere oppfølging av sportslig utvikling i samarbeid med Wayne og fulltidslaget. I 2021 vil Wayne med fulltidslaget reise rundt til alle regioner for å trene sammen med alle utøvere før den regionale samlingshelgen. De helgene de reiser rundt vil Wayne holde treningen. Tidspunkter er ikke satt på grunn av korona-situasjonen, men vi håper vi kan formidle dette før jul.

– Vi jobber også med en spennende internasjonal løsning i regi av forbundet og grenkomiteen – her vil mer info komme i neste nyhetsbrev, så det er bare for klubber og utøvere å følge med, forteller grenkomiteens leder, Espen Nordal.