WKF: Foreslår nytt konkurranseoppsett for VM

Publisert 08.10.2021

For å gjøre olympisk karate mer populært og attraktivt, har World Karate Federation (WKF) utarbeidet et forslag til endringer av dagens VM-konkurranser. Presidenten i WKF, Antonio Espinos, deltok forrige uke på en videokonferanse med WKFs medlemsland, hvor han informerte om de nye planene. Forslagene til endringer av VM-konkurransene skal nå behandles på WKFs kongress i Dubai i november.

Forslagene til endringer kan leses i sin helhet her.

Fantastisk utvikling

Takket være at alle medlemsnasjoner innen WKF har arbeidet godt sammen i flere år, har karate hatt en fantastisk utvikling internasjonalt. Ifølge seertallene fra sommer-OL i Tokyo kom karate høyt opp på listen.

– Siden karate allikevel ikke står på OL-programmet i Paris 2024, er vi nødt til å maksimere de mulighetene man har til å løfte karate til nye høyder, fortalte Espinos før han presenterte de nye VM-planene til medlemslandene.

32 utøvere per klasse i VM

I dag blir det arrangert individuelt- og lag-VM i karate annethvert år. I det nye forslaget er det lagt opp til at VM deles inn i to mesterskap: Ett mesterskap for individuelle utøvere, og et eget mesterskap for lag. Begge mesterskapene skal arrangeres annethvert år.

Når det gjelder individuelt-VM setter det nye forslaget et tak på maks 32 utøvere pr. klasse. Dette skiller seg fra dagens konkurransestruktur, hvor alle nasjoner kan stille med én utøver per klasse. I det nye forslaget etableres det et kvalifiseringsløp for å kunne delta i VM: For å delta må man enten være ranket blant de 12 beste i verden, eller ta medalje i et kontinentalt mesterskap eller eget VM- kvalifiseringsstevne som vil bli arrangert.

Lag-VM vil bli et eget mesterskap med kun 16 lag, som alle må kvalifisere seg gjennom de kontinentale mesterskapene.

Målet er at man skal innføre den nye konkurransestrukturen fra 2023.

Endringer også for Premier League

Fra tidligere har WKF gjort om Premier League-systemet fra 2022: Fra 2022 vil det arrangeres fem Premier League-stevner hvor det kun kan delta 32 utøvere pr. klasse. Det skal i tillegg arrangeres 3 A-stevner og 4 Youth League-stevner, fordelt på flere verdensdeler. På A- og Youth League-stevner kan alle delta, men det vil være et tak på maks 96 utøvere pr. klasse. Du kan lese mer om organiseringen av de internasjonale karate-stevnene her.

– Jeg forstår at WKF ønsker å utvikle konkurransekonseptet slik at karate får bedre fremtidsutsikter. Forslaget har allikevel også en økonomisk bakside som vil merkes for nasjoner med begrensede ressurser. Det at kun 32 utøvere får delta i Premier League og VM innebærer at det internasjonale karatenivået vil heves ytterligere. Jakten etter rankingpoeng for å kunne delta i Premier League og VM vil med de foreslåtte endringene bli mer ressurskrevende – både menneskelig og økonomisk, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

Hvis Norge skal være med i kampen om internasjonale medaljer i karate i fremtiden, vil man som følge av de foreslåtte endringene måtte ha karateutøvere på fulltid som får tett daglig oppfølging av en landslagstrener og Olympiatoppens fagavdelinger. I tillegg må alle karateklubber i Norge samarbeide, slik at man får etablert et stort og godt konkurransemiljø og utviklingskultur, påpeker sportssjefen.

– Vi vet at de neste årene vil være både spennende og krevende for karate – ikke bare internasjonalt, men også her hjemme i Norge. Når det gjelder karate i Norge vil toppidrettsavd. invitere til informasjonsmøte mot slutten av året, i tråd med våre prosedyrer. Her vil vi informere om veien videre for karate som toppidrett i Norge.

Ønsker innspill

Alle medlemslandene kan komme med innspill til de foreslåtte endringene. Norges Kampsportforbunds karateklubber oppfordres derfor til å komme med sine tanker og innspill. Disse kan sendes inn via nedenstående skjema innen 24. oktober.

– Som medlem av WKF er Norge forpliktet til støtte oppunder og etterleve alle forslag som WKF vedtar. Siden forslaget ikke er behandlet på kongressen anser grenkomiteen for WKF det som hensiktsmessig å få tilbakemeldinger fra karateklubbene i Norge om forslaget. På den måten kan Norge fremføre tilbakemeldingene på kongressen i november, forteller Geir Hjerpaasen, leder av WKF-grenkomiteen.

Forslag til nytt konkurranseoppsett for VM - innspill og kommentarer.

Innspill og kommentarer til WKFs forslag til nytt konkurranseoppsett for VM

  • Legg inn dine kommentarer eller spørsmål i feltet ovenfor.

 

 

Emne: ,