Prosedyre og klager

Prosedyre for informasjonsflyt og klager i forbindelse med toppidrett

Formål

Formålet med prosedyrene er å sikre at relevant informasjon fra landslagsledelsen er til tilgjengelig for målgruppen, og at målgruppen har en informasjonskanal hvor de kan komme med spørsmål og innspill i.f.t. kontrollert utvikling og toppidrett. Prosedyrene skal også sikre at klager og konstruktive innspill som gjelder toppidrett og kontrollert utvikling blir behandlet.

Målgruppe

Målgruppen er utøvere med ambisjoner, klubbtrenere/coacher, klubbledere og tillitsvalgte innen de idrettene hvor forbundet har internasjonalt medlemskap.

Taekwondo kamp

To ganger i året arrangerer taekwondo informasjons- og innspillsmøte hvor målgruppen blir invitert i forbindelse med en samling. Invitasjon blir sendt ut i nyhetsbrev og vil bli lagt ut på www.kampsport.no i god tid før møtet. Mellom møtene er det mulig å besøke det nasjonale treningssenteret på Skullerud hvis det er noe man lurer på. Kontakt sportskonsulent Helle Borgen for å avtale tid: helle@kampsport.no

Her finner du relevant informasjon om hvordan man kan kommer under kontrollert utvikling.

Taekwondo mønster

Ta direkte kontakt med landslagstreneren. Du finner også mer informasjon om hvordan man kan kvalifisere seg til landslaget her.

Muaythai

Ta direkte kontakt med landslagstrener når vedkommende blir utnevnt.

Wushu

Ta direkte kontakt med landslagstreneren. Du finner også mer informasjon om hvordan man kvalifiserer seg til wushu-landslaget her.

Jujutsu

Ta direkte kontakt med Christoffer Forberg. Du finner også mer informasjon om hvordan man kvalifiserer seg til jujutsu-landslaget her.

Kendo

Ta direkte kontakt med Jørn Nørvåg. Du finner også mer informasjon om hvordan man kvalifiserer seg til kendo-landslaget her.

Vedrørende klager

Diskusjoner, kritikk eller uenigheter vil forekomme innen toppidrett. Dette skal håndteres internt og ikke via sosiale medier eller andre kanaler. Hvis man har en formell klage skal man bruke tjenestevei. Dette vil si at alle klager vedrørende faglige forhold skal sendes skriftlig til sportssjefen. Vedkommende vil deretter innen rimelig tid få saken behandlet og motta tilbakemelding. Ved eventuelle personalklager skal denne gå til nærmeste overordnete. Hvis man ønsker å være anonym kan man sende inn klage her. I klagesaker som sendes inn anonymt vil vedkommende ikke få anledning til å følge prosessen videre.

Ellers oppfordrer vi alle til å bruke de vanlige åpne kanalene: Ved å delta på informasjons- og innspillsmøter, besøke det nasjonale treningssenteret, eller ta kontakt med landslagstrenerne eller sportssjefen direkte.