Olympisk Karate Grenutvalg – Ord fra lederen

Publisert 13.03.2019
Redigert 15.03.2019

Øistein Holm Haagensen, leder for den nydannede grenkomitéen for olympisk karate, presenterer komitéens ønsker og mål for fremtiden. 

Kampsportforbundets president uttaler: «Forbundsstyret fattet på sitt siste møte et intensjonsvedtak om reorganisering av forbundets seksjoner. I tillegg vedtok forbundsstyret at fokusområdene i langtidsplanen skal være organisasjonsutvikling og innføring av arrangementsplanen.» Les gjerne hele innlegget.

Det har med bakgrunn i det ovenstående blitt dannet en «Grenkomité for olympisk karate». Komiteen består av Trine Helseth, Terje Årdahl, Anne Hovda, Espen Nordal og Øistein Holm Haagensen. Øistein Holm Haagensen er gruppens leder.

Gruppen har som mål å jobbe for bedre vilkår for olympisk karate i Norge, fornøyde klubber, flere og fornøyde dommere, gode stevner og flere utøvere.

Det har den siste tiden kommet fram flere interne uoverensstemmelser mellom klubber, dommere, enkeltpersoner og administrasjon innen karate. Nå er det på tide å legge dette bak oss, ta lærdom av feilene og ta et felles tak for å løfte karatesporten i Norge til det nivå en olympisk sport fortjener. Vi må altså begrave både stridsøkser og Janteloven snarest! Vi må heve nivået på alle fronter; stevner, trenere, dommere og utøvere, for at karate skal bli en attraktiv idrett på alle plan og for at Norge skal hevde seg internasjonalt.

Grenkomiteen har allerede tatt de første steg i ny retning ved å utnevne en ny dommerkomité. Denne dommerkomitéen består av Vidar Mjånes, Terje Rosell og Stian Berglund. Erfarne dommere med god støtte blant egne kolleger.

Deres første oppgave blir å få i gang arbeidet med å utdanne flere dommere i Norge slik at vi ikke i fremtiden skal være avhengige av å hente inn utenlandske dommere med A-lisens til NM og andre større stevner. Det blir derfor viktig at klubbene får utdannet dommere til egne stevner, stevner i regionen og etterhvert nasjonalt og internasjonalt. Det å bli dommer må få høyere status og være nyttig for klubber og utøvere. De fleste trenere bør også ta dommerutdanning for å kunne bli bedre i trenerjobben og for å kunne støtte utøvere bedre fra coachplassen ved matta. Jeg forventer derfor å se fullbookede dommerkurs framover.

Tidligere dommere eller dommere som ikke har deltatt på stevner på en stund burde også oppdatere seg til nye regler og nye måter å dømme kata på gjennom kurs og workshops. Får vi nok dommere i hver region, blir det straks også billigere å arrangere stevner i regionen. Billigere stevner gir mer penger til arrangørklubbene og mer overskudd til å drive klubben eller investere i nytt utstyr.

Regional satsning skal oppgraderes. Vi må bygge opp regionale lag. Dette arbeidet må skje i klubber og regioner gjennom regelmessig trening og matching. Det er ikke nok med ett og annet treff i Oslo. Samtidig er det viktig å få frem gode trenere gjennom regional satsning. Dette vil også kunne bedre tilbudet for utøvere som ikke er helt på landslagsnivå, men trenger større utfordringer enn det de får hjemme i klubben. På denne måten kan vi hjelpe utøvere frem mot en internasjonal karriere samtidig som coacher også kan få en karrierestige med spenning, utfordringer og etter hvert lønnede stillinger.

Og hvor skal nye utøvere komme fra? Jo, fra et bedre rekrutteringsarbeid av barn inn i breddeidretten med kampsportlek, tilbud gjennom skolefritidsordninger og andre naturlige møtesteder i lokalsamfunnet. Vi må tenke nytt for å konkurrere om talentene med all-idrett, langrenn og fotball. Karate er en flott familieidrett og foreldre og barn kan trene sammen: Dette er kvalitetstid med barna der foreldre får inn en treningsøkt uten at det går på bekostning av familietid.

Sist, men ikke minst, ønsker vi å oppgradere informasjonsflyten til klubber, trenere, dommere og utøvere. Dette skal gjøres ved at vi får oppdatert informasjon på forbundets nettsider, vi skal ta i bruk sosiale media og vi skal så langt som mulig være tilgjengelige for medlemmene på stevner og kurs.

Og så kan vi spørre oss – Er dette verd innsatsen? Kan man komme noen vei fra klubb eller region? Ja, det kan man – Sjekk resultatene i Ungdoms-OL – Annika Sælid tok gull uten å komme fra landslaget og vår dommer Robert Hamara var en av de få dommerne i hele verden som var tatt ut til Ungdoms-OL. Kudos til Robert, Annika og foreldre og trenere bak henne! Vi trenger flere som dere! Det er bare å «bøye seg i hatten»!

Så medaljer i OL, VM, EM, Premier League og Nordisk, bør i fremtiden være like sikkert som langrennsgull. Og ikke bare i kumite, men også i kata!

Hårete mål? Tja – kanskje, men har vi ikke det, kommer vi ingen vei. Og skal vi nå våre mål, må alle trekke i samme retning og hjelpe oss i grenutvalget når vi ber om hjelp og støtte! Bli med og skap en solid og sterk fremtid for olympisk karate i Norge!

 

På vegne av grenkomité for karate i Norge

Øistein H. Haagensen, Oslo, 12.03.19