Nasjonale titler (NM): Søker dispensasjon fra WKF

Publisert 23.10.2017
Redigert 12.01.2022

World Karate Federation presiserte tidligere i år at ingen nasjonale forbund tilknyttet WKF kan godkjenne, støtte økonomisk, la medlemsklubber arrangere eller delta i konkurranser hvor det deles ut nasjonale titler under noe annet regelverk enn WKFs offisielle.

– Forbundsstyret har nå vedtatt at Norges Kampsportforbund skal søke dispensasjon fra dette, slik at karate-NM kan avvikles som tidligere, med NM-titler også for shobu ippon kumite og fullkontakt kumite, sier generalsekretær Trond Søvik.

Verning av karate-begrepet

Med karate på det olympiske programmet i Tokyo 2020 har verning av karate som uniformt begrep fått større fokus i WKF. WKFs vedtak setter derfor nå en tydelig avgrensing av både internasjonale og nasjonale mesterskap i karate til å kun omhandle disipliner innenfor WKF-godkjent regelverk. Ifølge WKFs uttalelser ønsker de ikke at deres vedtak skal være til hinder for at konkurranser kan avholdes med andre regelverk, men det vil her altså ikke være mulig å kåre Norgesmester.

– Våre konkurranser og mesterskap innen karate avholdes primært utifra WKFs regler. Det er imidlertid også etterspørsel etter supplerende aktiviteter, som shobu ippon kumite og fullkontakt kumite. Kampsportforbundet har hittil tilrettelagt dette på nøytralt grunnlag hvor alle medlemmer kan delta. Vi har en etablert praksis på området innen alle seksjonene/idrettene som har fungert godt og over mange år – også med Norgesmesterskap, sier Søvik.

Etablert praksis over tid

Samtlige stilartsorganisasjoner i Norge med samarbeidsavtale med Norges Kampsportforbund skal frastå fra å bruke og markedsføre egne konkurranser som Norgesmesterskap. Innen forbundet har karate blitt rendyrket som begrep, samtidig som forbundet har tilrettelagt for ønskede tilleggsaktiviteter i Norge. Vi har kun ett karate-landslag, som også konkurrerer innenfor WKF reglene.

– Med utgangspunkt i ovennevnte, og det faktum at Norges Kampsportforbund er et fleridrettsforbund som har etablert en fungerende praksis på området over lang tid, mener forbundsstyret at det foreligger særegne norske forhold som bør kunne kvalifisere for fritak fra WKFs direktiv. Styret har derfor nå besluttet å sende inn en søknad om dispensasjon fra WKFs vedtak. Vi vil informere om enhver utvikling i saken, forklarer Søvik.