Uttalelse fra WKF vedrørende nasjonale titler

Publisert 23.05.2017

Nasjonale titler: Uttalelse fra WKF

World Karate Federation har nylig vedtatt å gjenta sitt tidligere kommuniserte standpunkt når det gjelder medlemsland og tildeling av nasjonale titler.

Ingen nasjonale forbund tilknyttet WKF kan godkjenne, støtte økonomisk, la medlemsklubber arrangere eller delta i konkurranser hvor det deles ut nasjonale titler under noe annet regelverk enn WKFs offisielle.

Tas opp på kommende styremøte i karateseksjonen

Brudd på ovennevnte vil medføre sanksjoner fra WKF. Eksempler på sanksjoner kan være utestengelse fra WKF-godkjente konkurranser.

WKF presiserer at dette ikke forhindrer stilartsorganisasjoner tilknyttet de nasjonale medlemsforbundene fra å arrangere egne konkurranser, også under andre regelverk enn WKFs offisielle, så lenge det ikke deles ut nasjonale titler.

Innholdet og konsekvenser av WKFs standpunkt vil bli tatt opp på kommende styremøtemøte i karateseksjonen før sommeren og senest 9. september.

Uttalelsen fra WKF: 

“No National Federation affiliated the WKF may sanction, fund or let its members arrange or participate in any domestic karate competition designated as a National Karate Championships under any other rules than the official WKF Competition Rules. Breach of this restriction will result in sanction by the WKF that may include suspension of participation in WKF sanctioned events. This does not prevent individual style groups within our NFs to arrange their own Championships, even with other rules than the official WKF Competition rules, as long as the competition is not designated as a National Championships.”

Emne: ,