Konkurrerer også om kongepokal under JKA-NM

Publisert 03.02.2020
Redigert 14.02.2020

Kongepokalen har de siste fem årene vært delt ut i NM under WKF-regelverket. I 2020 skal derimot kongepokalen for første gang deles ut under JKA-NM, som avholdes i Bergen 14. mars.

Bakgrunnen for at årets kongepokaler deles ut på NM utifra shobu ippon-regelverket er et rulleringsprinsipp som ble vedtatt i forbundet allerede i 2011.

Utredet av eget utvalg i 2011

–  I 2011 ble det opprettet et utvalg bestående av seksjonsrepresentanter, samt NIFs daværende arrangementssjef. Utvalget ble opprettet for å utrede hvordan Kongepokalene tildelt forbundet skulle fordeles i tråd med NIFs regelverk, i tillegg til å sikre likebehandling av godkjente konkurransegrener i forbundet. I mars 2012 ble utvalgets vurderinger og konklusjoner presentert for forbundsstyret, og resultatet ble et rulleringsprinsipp mellom seksjonene, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

I årene som fulgte valgte karate innad i sin seksjon å fremme likeverd når det gjaldt tildeling av kongepokalen blant sine tre nasjonalt godkjente regelverk.

– Vi har selvfølgelig stor forståelse for at hver gren ønsker å konkurrere om kongepokalen, og det er nettopp forståelse for dette den gjeldende rulleringsordningen er basert på. Et vedtak i karateseksjonen i 2015 fremmet likeverd med å vedta rullering innen de tre nasjonalt godkjente regelverkene innen karate, og i 2020 er det altså etter dette vedtaket shobu ippon-regelverket sin tur, forteller Jannikke Berger, leder av forbundets karate-seksjon.

Krav til utdeling av Kongepokal må innfris

I tillegg til seksjonens rulleringsordning må NKFs kriterier for kongepokalen innfris.   

-. Når kongepokalene de siste fem årene har vært delt ut under WKF-NM, har dette sin bakgrunn i at de to andre godkjente regelverkene ikke har innfridd kravene. Dette er viktig å være klar over – rulleringsprinsippet som her er gjeldene er altså ikke av ny dato, påpeker Berger.

Alle kan delta  

Likebehandlingsprinsippet er viktig for Norges Kampsportforbund, og at alle karateutøvere kan delta i kampen om kongepokalene på JKA-NM.

–  Forutsetningen for å delta er at man må ha konkurrert innenfor shobu ippon reglementet i løpet av siste 12 måneder, samt ha god kjennskap til regelverket. I tillegg må coacher delta på obligatorisk møte/kurs fredagen før stevnet. Vi håper at så mange som mulig deltar på alle vårens NM, også JKA-NM, og melder seg på kampen om kongepokalen, avslutter Berger.

Beste kvinnelige og beste mannlige utøver fra eliteklassen, sammenlagt i kata og kumite, vil få tildelt hver sin kongepokal.

Kongepokalkomiteen, vedtatt av karate-seksjonen, består av følgende:

  • Leder: Jannikke Berger (Leder Karateseksjonen)
  • Medlem: Stig Rønning (Grenkomité)
  • Medlem: Arild Kolstad (Leder grenkomité)
  • Medlem: Geir Arild Larsen (Dommersjef JKA-NM)
  • Medlem: Lisbeth Skodvin (Leder Bjørgvin Karateklubb, arrangørklubb)

 

Emne: ,