WKF: Velkommen til kick off

Publisert 19.12.2019
Redigert 05.08.2020

Norges Kampsportforbund ved karate-seksjonens WKF-grenutvalg, har igjen gleden av å invitere karate-talenter fra hele Norge til kick off, og en god start på konkurranseåret 2020! Kick off arrangeres 10.-12. januar.

Vi er svært glade for å igjen kunne ønske velkommen til til kick off; og håper 2020-utgaven blir like vellykket som tidligere versjoner. Påmeldingsfristen er 3. januar.

Praktisk info

STED:
Bjørnholt Idrettshall, Slimeveien 17, 1277 Oslo

TID:

  • Fredag 10. januar – Ullevål Stadion, kl. 18.00 – 21.00 (dommer- og coachmøte)
  • Lørdag 11. januar – Bjørnholt Idrettshall , kl. 10.00 – 16.00 (kumite- og kata-trening)
  • Søndag 12. januar – Bjørnholt Idrettshall, kl. 10.00 – 14.00 (randori med dommere – kata-trening)

Program for kumite-treningen lørdag:

Tid Aktivitet Leder Hvem
10:00-10:30 Oppvarming Jørn Ove Hansen Alle
10:30-12:00 Kumite-trening i grupper Morten Salvesen Ungdom
Kumite-trening i grupper Lars Forberg Kadett/junior
Kumite-trening i grupper Jørn Ove Hansen Senior/junior
12:00-13:00 Lunsjpause Alle
13:00-13:30 Oppvarming Gard Sælid Alle
13:30-15:00 Kumite-trening i grupper Ronny Olsen Ungdom
Kumite-trening i grupper Jørn Ove Hansen Kadett/junior
Kumite-trening i grupper Gard Sælid Senior/junior
15:00-16:00 Antidoping Norge Alle

LÆRE AV HVERANDRE
Hensikten med kick off er å lage en nasjonal arena hvor konkurranseutøvere i Norge skal møtes, måle ferdigheter og ikke minst lære av hverandre, under kyndig veiledning av utvalgte regionstrenere m.fl.

KUMITE
Det er ønskelig å invitere kumite-utøvere til å trene sammen. Kumite-utøverne skal få trene kumite, matche andre utøvere, få feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål. Kumite-treningen vil bli ledet av norske trenere med lang erfaring og topp resultater både nasjonalt og internasjonalt. Randori på søndag er tenkt benyttet for å kunne notere talentfulle utøvere til aktuelle internasjonale stevner, som vi ønsker å reise til som et samlet norsk lag.

KATA
På denne samlingen vil det bli mye relevant katatrening. Treningen vil bli lagt opp til økter med basisøvelser, hurtighet, konkurransekata, katarunder med dommere og feedback, og mulighet til å stille spørsmål. Noen av øktene er felles, og noen deles i stilart shotokan og shito ryu, men andre stilarter vil også bli hensyntatt. Shotokan-øktene kjøres av Arne Wallann, og sensei Mikael Ek skal kjøre shito-ryu-øktene.

Påmelding via Sportdata

Påmelding gjøres via Sportdata. Pris er kr 350,- pr utøver for hele helgen, og faktura sendes til utøvers klubb i etterkant. Avgiften skal dekke leie av hall, transport av matter og utstyr. Helgen er gratis for trenere og dommere.

 

Emne: