KARATE – Kick Off Karate OL2020

Norges Kampsportforbund ved karate-seksjonens WKF-grenutvalg, har igjen gleden av å invitere karate-talenter fra hele Norge til kick off, og en god start på konkurranseåret 2020!
10. - 12. januar 2020 10-01-2020 12-01-2020 Europe/Oslo KARATE – Kick Off Karate OL2020 Norges Kampsportforbund ved karate-seksjonens WKF-grenutvalg, har igjen gleden av å invitere karate-talenter fra hele Norge til kick off, og en god start på konkurranseåret 2020! Bjørnholt Idrettshall, Slimeveien 17, 1277 Oslo Norges Kampsportforbund karate-kick-off-karate-ol2020
Bjørnholt Idrettshall, Slimeveien 17, 1277 Oslo

Informasjon

Norges Kampsportforbund Karate Seksjonens WKF Grenutvalg, har igjen gleden av å invitere karatetalenter fra hele Norge til Kick off.  En god start på konkurranseåret 2020.

STED
Bjørnholt Idrettshall, Slimeveien 17, 1277 Oslo 

TID

  • Fredag 10. januar - Ullevål Stadion, kl. 18.00 - 21.00 (dommer- og coachmøte)
  • Lørdag 11. januar – Bjørnholt Idrettshall , kl. 10.00 - 16.00 Kumite og Kata trening
  • Søndag 12. januar – Bjørnholt Idrettshall, kl. 10.00 - 14.00 (Randori med dommere – Kata trening)

LÆRE AV HVERANDRE
Hensikten er å lage en nasjonal arena hvor konkurranseutøvere i Norge skal møtes, måle ferdigheter og ikke minst lære av hverandre, under kyndig veiledning av utvalgte regionstrenere m.fl.

KUMITE
Det er ønskelig å invitere kumite utøvere til å trene sammen. Kumite utøverne skal få trene kumite, matche andre utøvere, få feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål. Kumite trening skal ledes av norske trenere med lang erfaring og topp resultater både nasjonalt og internasjonalt. Randori på søndag er tenkt benyttet for å kunne notere talentfull utøvere til noen internasjonale stevner, som vi ønsker å reise til som et samlet norsk lag

KATA
På denne samlingen vil det bli mye relevant katatrening. Treningen vil bli lagt opp til økter med basisøvelser, hurtighet, konkurransekata, katarunder med dommere og feedback, og mulighet til å stille spørsmål. Noen av øktene er felles, og noen deles i stilart Shotokan og Shito Ryu, men andre stilarter vil også bli hensyntatt. Shotokan-øktene kjøres av Arne Wallann, og Sensei Mikael Ek skal kjøre Shito-Ryu-øktene.

PRIS OG PÅMELDING Program og påmelding legges ut på www.sportdata.org Det koster kr 350,- pr utøver for hele helgen og faktura sendes til utøvers klubb i etterkant. Avgiften skal dekke leie av hall, transport av matter og utstyr. Helgen er gratis for trenere og dommere.

Kart