Karate: Informasjons- og innspillmøte avholdt

Publisert 17.06.2019

To ganger i året arrangerer toppidrett karate og taekwondo informasjons- og innspillmøte i forbindelse med samlinger, og søndag 2. juni avholdt karate informasjonsmøte på Jordal Idrettshall. – Møtet var viktig for å få informert om blant annet prosedyrer, uttak og den videre toppidrettssatsingen, sier sportssjef Dag Jacobsen.

Fra forbundet deltok grenkomiteleder Øistein Haagensen, kata-koordinator Arne Wallann, prosjektleder Raik Tietze og sportssjef Dag Jacobsen. Totalt 15 trenere og foresatte hadde tatt turen til Jordal for å delta på møtet. For å gjøre møtet mer effektivt var alle deltakere invitert til å sende inn spørsmål og innspill på forhånd.

Ønsker økt kata-interesse

Rundt 15. deltakere tok turen til Jordal for å delta på informasjonsmøtet. Foto: Norges Kampsportforbund.

Grenkomiteen informerte på møtet om den planlagte oppstarten med regionale samlinger i kumite, og oppfordret også klubber til å utdanne flere dommere, da det er behov for dette.

– Grenkomiteen ønsker i tillegg å øke interessen for kata, og har derfor nå engasjert Arne Wallann som koordinator. Grenkomiteen vil gi nærmere informasjon til klubbene vedrørende dette i løpet av kort tid, forteller Jacobsen.

Kick-off: Viktig for deltakelse i nordisk

Forbundets sportsavdeling fremsatte på informasjonsmøtet et ønske om at nordisk mesterskap skal bli en forlengelse av NM og eventuelt Norges-Cup, og at vinnerne av disse stevnene skal kunne delta i nordisk med sine klubbtrenere.

– Formålet med dette er at NM og eventuelt Norges-Cup skal få større prestisje, og at deltakelsen i nasjonale konkurranser skal økes. Grenkomiteen vil overta ansvaret for nordisk mesterskap 2019 som en prøveordning. I den forbindelse inviterer de også til kick-off 31. august. Nordisk mesterskap 2019 arrangeres 22.-24. november, og det er viktig at alle som har ambisjoner om å delta også deltar på kick-off i august. På kick-off-samlingen vil de få anledning til å trene med landslagstreneren, og det vil også foretas uttak til ledige plasser på nordisk gjennom uttakskamper, forklarer Jacobsen.

Oppfordres til Youth League-deltakelse

På møtet ble det også informert om prosedyrer for uttak til både mesterskap og kontrollert utvikling.

Når det gjelder uttak til junior-VM i Chile vil laget bli tatt ut etter Youth League-stevnet i Umag i juli, mens uttaket til junior-EM i 2020 vil skje senere i høst. Det er viktig at de som har ambisjoner om å delta i junior-EM også deltar i Youth League-stevner for å bli vurdert.

– Deltakelse i Youth League-stevner er også viktig for å komme under kontrollert utvikling. Regions-trenere kan sende inn anbefalinger av utøvere til landslagstreneren, som vil foreta en vurdering, men utover disse anbefalingene er Youth League-deltakelse det viktigste for å bli vurdert, presiserer Jacobsen.

Følger Olympiatoppen-plan

Informasjonsmøtet ble avrundet med informasjon om hvordan toppidrettssatsningen vil utvikles avhengig av OL-programmet.

– Da det er uklart om karate vil være på OL-programmet i Paris 2024, vil toppidretten følge planen som er lagt i samarbeid med Olympiatoppen inntil endelig avklaring av programmet. Uavhengig av om Paris 2024 inkluderer karate i sitt program vil landslagstreneren være engasjert innen toppidretten, opplyser Jacobsen.

Det neste informasjonsmøtet for toppidrett karate vil arrangeres i høst. Det henvises for øvrig til prosedyrer for informasjonsflyt og klager i forbindelse med toppidrett.