Kontrollert utvikling – hvordan delta

Publisert 10.04.2019

Hva er kontrollert utvikling og hvem kan delta? Hva kreves det av utøver og klubb for å komme med på landslaget? 

Formålet med kontrollert utvikling er å gjøre overgangen fra junior til senior lettere for de utøvere som har ambisjoner om å komme på landslaget. Programmet er beregnet for utøvere som tar ansvar for egenutvikling, som kan og vil trene/konkurrere den mengden som er nødvendig, og som har vilje til å gjøre de nødvendige prioriteringer.

Kontrollert utvikling er først og fremst beregnet på de olympiske idrettene, men utøvere innen taekwondo mønster, jujutsu, wushu og kendo kan ta kontakt med de respektive landslagstrenere for å bli vurdert i sin idrett.

Utøverne i programmet bør være tilknyttet en klubb hvor de får støtte og oppfølging i forbindelse med trening og reiser. Utøvere på dette nivået må delta på en del samlinger og konkurranser. I tillegg vil det være samarbeid med de regionale kompetansesentrene som utøver og klubbtrener må delta på.

I karate må kadetter og juniorer delta i Youth League-stevner. Seniorer må delta på Karate1-stevner. I taekwondo og de øvrige idrettene må man delta i avtalte åpne internasjonale konkurranser.

Hvordan komme under kontrollert utvikling?

Taekwondo kamp arrangerer hvert år to uttakssamlinger hvor utøverne blir evaluert. Landslagstreneren i karate arrangerer fire samlinger i året med inviterte utøvere. Etter evaluering kan utøvere bli tatt inn eller ut av programmet. Når det gjelder kata må utøvere først delta i Youth League eller i Karate1 før de kan bli vurdert.

Under utvikling

Når en utøver kommer under kontrollert utvikling får vedkommende delta på samlinger med landslaget og få oppfølging av landslagstreneren. De regionale kompetansesentrene til Olympiatoppen følger også opp utøveren. I regionen vil det være fysisk trening og opplæring innenfor idrettsrelevante temaer som kosthold, mental trening, treningsplanlegging og annet. I karate kan utøvere på svært høyt nivå bli tatt ut til rekrutteringslaget og få ekstra oppfølging.

På dette nivået er det mange samlinger og konkurranser, og det sees som en fordel at utøvere går på Wang Toppidrett eller Wang Ung slik at toppidrett og utdanning lar seg kombinere. Wang har tilbud flere steder i landet og Kampsportforbundet har en samarbeidsavtale med skolene. https://wang.no/

Kampsportforbundet, Bryteforbundet og Olympiatoppen har et eget utviklingsprosjekt som er finansiert av Sparebankstiftelsen og organisert av Olympiatoppen sentralt. Formålet med prosjektet er å utvikle flere unge kvinnelige utøvere til det høyeste internasjonale seniornivå. De kvinner som er under kontrollert utvikling i karate og taekwondo er automatisk med i programmet og får innføring i treningskultur, prestasjonskultur og vinnerkultur. Samtidig får de oppfølging på fysisk trening og opplæring innenfor idrettsrelevante temaer.

Regionalt utviklingsprogram

Det er ønskelig at grenkomiteen/seksjonen som er ansvarlig for konkurranseidretten kan legge forholdene til rette for at det blir opprettet regionale eller nasjonale møteplasser hvor utøvere og trenere fra klubbene kan komme sammen for trening og utvikling. Klubben alene kan ofte ikke bidra med tilstrekkelig med treningsarbeid, og det er en stor fordel om klubber kan samarbeide om å arrangere treningssamlinger. Grenkomiteer/seksjoner som er interessert i et forpliktende samarbeid kan ta kontakt med sportssjef Dag Jacobsen eller toppidrettskonsulent Raik Tietze.

Søknad

Taekwondo skal ha neste åpne uttakssamling etter stevnet Wonderful Copenhagen som arrangeres i slutten av august. Invitasjonen kommer på kampsport.no. For å delta må utøveren oppfylle kriteriene som står beskrevet i invitasjonen.

Karate skal neste vurderingssamling første helg i juni.