WKF-grenutvalget inviterer til kick off

Publisert 22.05.2019
Redigert 23.05.2019

Norges Kampsporforbund ved karateseksjonens WKF-grenutvalg inviterer til kick off i Oslo 30. august. – 1. september. Alle medlemmer i karate, uavhengig av stilart, ønskes velkommen til å delta på trening i både kumite og kata. Det er ønskelig at utøvere som er kvalifisert til nordisk mesterskap i november deltar på samlingen.

Sted og tid:
Fredag 30. august – Ullevål Stadion, kl. 18.00 – 21.00 (dommer- og coachmøte)
Lørdag 31. august – Bjølsenhallen, kl. 10.00 – 16.00
Søndag 1. september – Bjølsenhallen, kl. 10.00 – 14.00

Lære av hverandre

Hensikten med samlingen er å lage en nasjonal arena hvor konkurranseutøvere i Norge skal møtes og lære av hverandre. Samtidig ønsker landslagsledelsen sammen med dommere å informere om hva som oppleves som internasjonale suksesskriterier.

Det er ønskelig å invitere kumite-utøvere til å trene sammen med utøvere på høyt nivå. Kumite-utøverne skal få trene kumite, matching mot utøvere, feedback fra dommere og muligheten til å stille spørsmål. Kumite-treningen skal ledes av norske trenere med lang erfaring og toppresultater både nasjonalt og internasjonalt. Kumite-utøvere med finaleplass i NM, og med muligheter til deltakelse i nordisk mesterskap, oppfordres til å møte. Landslagsutøvere har eget opplegg.

Det er ønskelig å inkludere kata-utøvere sammen med kumite-utøvere på høyt nivå. Klubb- og stilartstrenere oppfordres å delta på denne samlingen, da trenernes innspill vil bidra til å legge grunnlag for kriterier til uttak i kata til nordisk mesterskap, EM og VM og for tiden fremover. På denne samlingen skal kata-utøverne få trene kata, matching mot andre utøvere, feedback fra dommere og mulighet til å stille spørsmål. Kata-treningen vil foregå under ledelse av Arne Wallann og stilartstrenere.

Pris og påmelding:

Program og påmelding legges ut på www.sportdata.org. Pris vil være kr 350,- pr utøver for hele helgen. Faktura sendes til utøvers klubb i etterkant. Avgiften skal dekke leie av hall, transport av matter og utstyr. Helgen er gratis for trenere og dommere.