JKA-NM: Endringer av krav for deltakelse

Publisert 25.02.2020

Karate-seksjonen i Norges Kampsportforbund har, både fra medlemmer og av forbundets president Kjell Sivertsen, blitt gjort oppmerksomme på at enkelte av kriteriene for deltakelse i JKA-NM 2020 kan oppleves som ekskluderende. Seksjonen ønsker dermed å opplyse om at kravene for deltakelse nå er endret for å bedre gjenspeile forbundets ønske om likebehandling.

Kravet om at deltakere skal ha deltatt på et shobu ippon-stevne i løpet av de siste 12 månedene kan oppleves som urimelig, da det ikke har vært arrangert shobu ippon-stevner i regi av Norges Kampsportforbund i denne perioden. Et enstemmig seksjonsstyre for karate har derfor nå besluttet å fjerne dette kriteriet for deltakelse i forbindelse med JKA-NM 2020, opplyser seksjonsleder Jannikke Berger.

Vil gjeninnføres i 2021

Arild Kolstad, leder for shotokan-komitéen, opplyser om at det nå fjernede kravet om å ha deltatt i shobu ippon-stevner de siste 12 mnd før NM, vil bli gjeninnført allerede neste år.

– Det er viktig å understreke at det opprinnelige kriteriet var vedtatt for å ivareta utøvernes sikkerhet under JKA-NM. Kravet vil derfor bli gjeninnført for JKA-NM 2021, da med bedre informasjon om kravene i forkant, og mulighet for å konkurrere under shobu ippon-regelverket på stevner i forbundets regi, påpeker Kolstad.

Følger kriteriene for tildelingen av kongepokalen

Grenkomiteen opplyser også at når det gjelder kongepokalen vil kongepokaljuryen følge Norges Kampsportforbunds kriterier for tildeling.

–  Vi presiserer at kongepokalen tildeles beste kvinnelige og mannlige utøver i eliteklassen under JKA-NM 2020. I tråd med gjeldende kriterier må vinneren av Kongepokalen være Norgesmester i minst én klasse i det aktuelle mesterskapet og kan være den beste utøveren i kombinasjonen av de ulike konkurransegrener innen kampsporten, avslutter Kolstad.

Oppdatert invitasjon til JKA-NM finner dere her.